Cochleaimplantat med Hybrid™ modus

Kan du høre lavfrekvente lyder som bjeffing, men går glipp av høyfrekvente lyder som plystring og kvitring? Cochleaimplantat med hybrid modus kan hjelpe deg.

Ellen, bruker av cochleaimplantat med hybrid modus, spiser lunsj med familien

Cochleaimplantater med Hybrid™ modus er utviklet for å forsterke din naturlige lavfrekvente hørsel, samtidig som det gjør høyfrekvente lyder hørbare.

«Å ha et cochleaimplantat betyr bare at jeg kan ha mye mer moro. Jeg kan kommunisere igjen, og jeg kan nyte samtalen.»*1

- Sandy, bruker av Cochlear™ Hybrid™

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.