Benledningsløsninger

Hvis du eller barnet ditt har mekanisk hørselstap, kombinert hørselstap eller er døv i ett øre, også kjent som ensidig døvhet (SSD), kan en benledningsløsning hjelpe deg eller barnet ditt å høre.

Dennis_patio.jpg

Benledningsløsninger bruker kroppens naturlige evne til å overføre lydvibrasjoner gjennom benene i hodeskallen direkte til det funksjonelle indre øret, slik at du kan oppleve omgivelsene og nyte daglige aktiviteter.

Vår nyeste benledningsløsning, Cochlear™ Osia® System, er en aktiv osseointegrert (OS) fusjonert til implantatet i stabil tilstand. De bruker et elektronisk piezo-element som utvider seg og trekker seg sammen minimalt for å skape kraftige vibrasjoner. 

Cochlear Baha System bruker avansert teknologi for å overføre lyd til det indre øret. Det finnes ulike lydprosessormodeller å velge mellom, hver av dem designet for å behandle forskjellig nivå av hørselstap.

“Osia System har endret livet mitt i så stor grad at jeg synes det er vanskelig å forestille meg hvordan livet ville vært uten det.”*1

— Chris, bruker av Cochlear™ Osia® System

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.