Lytte Lære Snakke

Et program som gir lyttestrategier til foreldre og fagfolk for å forbedre utviklingen av talespråk.

Boy playing with blocks

De tekstede videoene i Lytte Lære Snakke følger de typiske stadiene av barns utvikling i lytting, språk, tale og kognisjon.

Målet med Lytte Lære Snakke er å utruste foreldre og profesjonelle med strategier som vil forbedre talespråklig utvikling gjennom lytting. Videoene i denne serien viser praktiske metoder man kan benytte for å utvikle barnets språk gjennom lytting i eget hjem. Både segmenter hjemmefra og i kliniske settinger er inkludert for å vise behovet for et veiledningsprogram samt oppfølging hjemme. Velg blant de tre kapitlene nedenfor.

Før du ser på disse videoene bør du først laste ned Lytte Lære Snakke boken.

Lytte Lære Snakke inneholder følgende videoer:

Chapters: