"Små ting som å høre fuglesang og snøen som knirker under føttene, det var en fantastisk opplevelse de første ukene."*¹

- Carl-Magnus, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Etter operasjonen følte han seg mye tryggere og gladere. Det var lettere for han å omgås sosialt, og hans relasjon med familien ble mye bedre og lettere.

Hør Carl-Magnus fortelle om hvordan livet ble forandret etter at han fikk CI.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.