"Selv om jeg visste at en CI-operasjon skulle gjøre det mulig å høre bedre, trodde jeg nok aldri at det skulle gjøre at jeg hører så mye bedre som jeg gjør."*¹

- Tina, bruker av Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2

Når ikke en gang de sterkeste høreapparatene var nok, forstod Tina at det var på tide med en forandring. Når hun fikk sitt implantat fra Cochlear™ kan hun fortelle at hun opplevde at livskvaliteten økte. Hennes liv ble mye mer aktivt ettersom hun nå kunne gjøre de tingene som hun savnet, for eksempel gruppetreninger og restaurantbesøk.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.