"Alle burde få vite at muligheten finnes, for det gir håp når hørselen forverres. Jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg har fått dette implantatet. Det har gitt meg mye livskvalitet tilbake."*¹

Lennart, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Lennart gikk fra å være høypresterende i sitt arbeidsliv, til en aktiv hverdag som pensjonist. På grunn av en gradvis forverring av sitt store hørselstap ble han mindre og mindre aktiv, han kunne helt enkelt ikke følge med i samtaler. Etter at han fikk et cochleaimplantat fikk han ikke bare tilbake hørselen, men også sitt sosiale liv.

Lennart er i dag aktiv i et antall styrer og kan nyte familiesammenkomster, noe som ikke var mulig før han fikk sitt cochleaimplantat.

Lennart har et GN-høreapparat på sitt kontralaterale øre, noe som gjør at han kan dra nytte av bimodal hørsel. Han liker for eksempel å overføre telefonsamtaler fra iPhone og høre på radio.


M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.