משקיעים

מידע ועזרה לבעלי מניות ב-Cochlear ולשוקלים להשקיע ב-Cochlear.

המשרדים הראשיים של Cochlear

נתוני התאגיד

גלו פרטים נוספים על הדירקטוריון, על צוות הניהול ועל הממשל התאגידי של Cochlear.

אדם מרים את נכדו המחייך

דוחות שנתיים

הורידו את המדריך למשקיע, הדוחות השנתיים, דוחות תרומות המס והצהרות הממשל התאגידי של Cochlear.

  אנשים מקשיבים למצגת מקצועית

  הודעות ASX

  בדקו את ההודעות האחרונות של הבורסה האוסטרלית.

   אנשים מקשיבים למצגת באולם הרצאות

   תאריכים מרכזיים ואספות כלליות שנתיות

   לוח השנה הכספי ופרטי האספה הכללית השנתית.

    בני משפחה משוחחים זה עם זה באמצעות iPad

    נהלו את ההחזקות שלכם

    Computershare Investor Services מפקחת על מרשם המניות של Cochlear.