ממשל תאגידי

הממשל התאגידי מקדם שקיפות ונטילת אחריות. התפקידים והמחויבויות של החברה, בעלי המניות, הדירקטוריון והדרג הניהולי שלה מוגדרים בחוק ובמסמכי הממשל התאגידי המפורטים בעמוד זה.

הצהרת הממשל התאגידי

הצהרת הממשל התאגידי של Cochlear מסכמת את נוהלי הממשל התאגידי של החברה, וכוללת את הגילויים הנדרשים על ידי העקרונות וההמלצות לממשל תאגידי של מועצת הממשל התאגידי של הבורסה לניירות ערך של אוסטרליה (ASX) (מהדורה 3).

הדירקטוריון מחויב להחיל את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ממשל תאגידי הרלוונטיים והמתאימים לעסקיה של Cochlear. אנו ממשיכים ללטש ולשפר את מסגרת הממשל ונוהלי הממשל שנקבעו, כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים שבעלי המניות שלנו מצפים להם.

החוקה והדירקטוריון

חברת Cochlear מפוקחת על ידי דירקטוריון האחראי, בשיתוף ההנהלה הבכירה, לכלל הביצועים העסקיים. החוקה של Cochlear מגדירה את הקשרים בין החברה, בעלי המניות שלה והדירקטוריון. הדירקטוריון אימץ כתב-זכויות כדי לבסס ולשפר את השקיפות בנוגע להיבטי התפקוד והתפעול של הדירקטוריון וקשריו עם ההנהלה.

קווי המדיניות של החברה

הנהלים העסקיים של Cochlear נשלטים על ידי סדרה של קודים והנחיות. בכוונת הדירקטוריון של Cochlear שכל הצדדים הרלוונטיים יבינו את הקודים וקווי המדיניות הללו ויצייתו להם בקפידה, ושהקודים וקווי המדיניות ייבדקו ויעודכנו בקביעות. הקודים וקווי המדיניות האלה כוללים:


שירות חושפי השחיתויות של Cochlear

אנא דווחו על כל התנהגות פסולה, חשודה או ממשית הנוגעת ל-Cochlear לשירות חושפי השחיתויות של Cochlear המנוהל באופן עצמאי. זהו שירות חסוי שזמין בכל מקום בעולם, בכל עת, ואתם יכולים לבחור להישאר אנונימיים (בכפוף לתקנות ולחוקים המקומיים).


ועדות הדירקטוריון

שוויון מגדרי במקום העבודה

בכפוף לדרישות החוק לשוויון מגדרי במקום העבודה (Workplace Gender Equality Act 2012), חברת Cochlear מגישה את הדו"ח השנתי שלה לסוכנות לשוויון מגדרי במקום העבודה (Workplace Gender Equality Agency).

הצהרת תאימות

בכפוף לדרישות בדירקטיבה לציוד רדיו וציוד מסוף טלקומוניקציה [R&TTE] ( 1999/5 EC) )כאן תוכלו למצוא הצהרת תאימות עבור מעבד הקול Cochlear™ Baha® 4, מעבד הקול Baha® 5, מעבד הקול Baha® 5 SuperPower, וטווח Cochlear™ True Wireless™.