תנאי השימוש

המידע שלהלן מספק שיקולים חשובים לגבי השימוש שלכם באתר האינטרנט הבינלאומי של Cochlear.

סימנים מסחריים

הסמלים והשמות הבאים של Cochlear רשומים כסימנים מסחריים במשרד רישום סימנים מסחריים אחד או יותר ברחבי העולם. נאסר עליכם להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא הרשאתה המפורשת של Cochlear מראש ובכתב.

הלוגו של Cochlear       הלוגו של Cochlear

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

הסמלים והשמות הבאים של Cochlear נמצאים בתהליך בקשה לרישום או רישום כסימנים מסחריים במשרד רישום סימנים מסחריים אחד או יותר ברחבי העולם.  נאסר עליכם להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא הרשאתה המפורשת של Cochlear מראש ובכתב.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

כל הסימנים המסחריים האחרים באתרי האינטרנט שלנו ובחומרים אחרים של Cochlear, כגון הודעות לתקשורת, מסמכים טכניים ופרסומות, הם קניינם של הבעלים הרלוונטיים.

תנאי השימוש באתר האינטרנט

Cochlear Ltd ("Cochlear") וחברות הבת והשותפות שלה (ביחד, "אנו", "כולנו", "שלנו" ו"משפחת החברות של Cochlear") מברכות אתכם בבואכם לאתרי האינטרנט שלנו. תנאי שימוש אלה לאתרי האינטרנט ("תנאי השימוש") מכתיבים את השימוש שלכם באתרי האינטרנט המציגים תנאי שימוש אלה ("אתר/י האינטרנט" שלנו).

לרשימת החברות במשפחת החברות של Cochlear והאתרים המופעלים על ידי כל אחת מהן, אנא לחצו על הקישור https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices.

ההסכמה שלכם

אנא עיינו בתנאי שימוש אלה בקפידה. בכניסה לכל אחד מאתרינו או בשימוש בהם, אתם מסכימים לציית ולהתחייב לתנאי השימוש האלה. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, אינכם רשאים להשתמש באתרי האינטרנט שלנו

שינויים לתנאי שימוש אלה

ככל שנוסיף אתרי אינטרנט חדשים (או תכונות ופונקציונליות חדשות לאתרי אינטרנט קיימים), ייתכן שנצטרך לעדכן או לשנות את תנאי השימוש האלה. לפיכך, אנו שומרים על הזכות לעדכן או לשנות תנאי שימוש אלה, בכל עת וללא התראה מוקדמת מראש, באמצעות פרסום הגרסה העדכנית באתרי האינטרנט שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף מתאריך פרסום הגרסה העדכנית באתרי האינטרנט שלנו. השימוש שלכם בכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו לאחר כל שינוי כזה מהווה הסכמה מצידכם להיות מחויבים לתנאי השימוש העדכניים. על מנת להתריע בפניכם על שינויים בתנאי שימוש אלה, נפרסם הודעה בראש עמוד זה למשך לפחות 30 יום לאחר תאריך התחולה החדש.

תוכלו לגשת לגרסה העדכנית של תנאי שימוש אלה בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המסומן כ"תנאי השימוש" בתחתית כל עמוד באתרי האינטרנט שלנו.

תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ב-15/09/2011.
הסכמים בלחיצת כפתור

ייתכנו הרחבה או שינוי של תנאי שימוש אלה באמצעות התנאים הכלולים בהסכם "בלחיצת כפתור" או בהסכם "מקוון" ביניכם לבינינו. למשל, כאשר תירשמו לחברות באחד מאתרי האינטרנט שלנו, ייתכן שתתבקשו להסכים לתנאים וההתניות המכתיבים את השימוש שלכם באזור לחברים בלבד באתר אינטרנט זה. אם תבצעו רכישה באחד מאתרי האינטרנט שלנו, ייתכן שתתבקשו להסכים לתנאים והתניות מסוימים החלים על העסקה שלכם. בנוסף, אם תבחרו להשתתף במבצעים מסוימים הזמינים באתרי האינטרנט שלנו, עשויים לחול תנאים מיוחדים על קבלת תוכן פרמיום או על השתתפות בתחרות או בהגרלה מקוונות. אם חלים תנאים והתניות מיוחדים, תתבקשו להסכים להם באופן מפורש, למשל באמצעות סימון תיבה או לחיצה על כפתור המסומן כ"אני מסכים/ה". התנאים וההתניות של כל "הסכם בלחיצת כפתור" מעין זה יהוו תוספת או תיקון לתנאי שימוש אלה, אך רק ביחס לנושא שבו עוסק "ההסכם בלחיצת כפתור".

התוכן באתרי האינטרנט שלנו אינו מהווה ייעוץ רפואי

אתרי האינטרנט שלנו מכילים מידע לגבי משפחת החברות של Cochlear, לגבי מוצרינו ושירותינו, ולגבי בריאות ורווחה בתחום השמיעה. אולם אף אחד מאתרי האינטרנט שלנו לא נועד לשמש כייעוץ רפואי או כתחליף לייעוץ שכזה. אנא קראו הודעה חשובה זו בקפידה:

תוכן אתרי האינטרנט שלנו, כולל כל המלל, התמונות, האיורים, הגרפיקה, השמע, הסרטונים והסרטונים הכוללים שמע, וכל חומר אחר (ביחד "תוכן"), בין אם מסופק על ידינו או על ידי חברים באתרי הרשתות החברתיות שלנו או על ידי צדדים שלישיים אחרים, לא נועד לשמש כייעוץ רפואי, ואין להשתמש בו כתחליף של (א) ייעוץ מהרופא שלכם או מאנשי מקצוע רפואי אחרים, (ב) ביקור, שיחה או התייעצות עם הרופא שלכם או אנשי מקצוע רפואי אחרים, או (ג) מידע הנמצא על גבי, או בתוך, כל אריזת מוצר או תווית. התוכן שלנו אינו מהווה ייעוץ רפואי. אם תהיה לכם כל שאלה הקשורה לטיפול רפואי, אנא התקשרו או גשו מייד לרופא שלכם או לכל ספק שירותי בריאות אחר. במקרה חירום, התקשרו לרופא שלכם או חייגו 000 מייד. לעולם אל תתעלמו מייעוץ רפואי או תדחו פנייה לקבלת ייעוץ רפואי בעקבות כל תוכן שהוצג באתר זה, ואל תשתמשו בתוכן שלנו לשם אבחון בעיה בריאותית או טיפול בה. בנוסף, העברה וקבלה של התוכן שלנו, בשלמותו או בחלקו, או תכתובת באמצעות האינטרנט, דוא"ל או אמצעי אחר, אינה מהווה או יוצרת מערכת יחסים מקצועית של רופא-מטופל, מטפל-מטופל או כל מערכת יחסים מקצועית טיפולית אחרת, ביניכם ובינינו.

המשוב שלכם

אנו מקבלים בברכה הערות, משוב, הצעות ותכתובות אחרות מצידכם בנוגע לאתר אינטרנט זה ולמידע והשירותים שהעמדנו לרשותכם באמצעותו (ביחד, "משוב"). כל משוב שתספקו לנו באמצעות אתר האינטרנט ובדוא"ל, בתקשורת בעל-פה ובפורומים לקבלת משוב, יישארו קניינה הבלעדי של Cochlear, ו-Cochlear תהיה רשאית להשתמש במשוב כזה בכל אופן ש-Cochlear תמצא לנכון מבלי להודיע לכם או לפצות אתכם, ומבלי לבקש את רשותכם. במתן המשוב, אתם מעבירים ל-Cochlear את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים הגלובליים העולים מתוך המשוב שלכם, כולל כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני אשר במשוב שלכם. משמעות הדבר, למשל, היא שנוכל להשתמש בהערות או ברעיונות שלכם כדי לשנות או לשפר את אתר האינטרנט, או כדי לערוך שינויים במוצרים או בשירותים שלנו, או בכל דרך שנבחר, ללא הגבלה, ואיננו חייבים לפצות אתכם על כך. מסיבה זו, עליכם להימנע מלספק לנו כל משוב שלא תרצו שנשתמש בו.

מדיניות הפרטיות המקוונת שלנו

מדיניות הפרטיות המקוונת שלנו מתארת את האופן שבו אנו מגנים על פרטיותכם בזמן שאתם משתמשים באתרי האינטרנט שלנו. לסקירת מדיניות הפרטיות המקוונת שלנו, לחצו על הקישור https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy. חלק מאתרי האינטרנט שלנו מתאימים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 13. עבור אתרי אינטרנט אלה, אנא עיינו ב"מדיניות הפרטיות לילדים" שלנו. מדיניות הפרטיות לילדים ומדיניות הפרטיות המקוונת שלנו הם חלק מתנאי שימוש אלה והם כלולים בתנאי שימוש אלה באופן מפורש.

שימוש באזורים מוגנים בסיסמה באתרי האינטרנט שלנו

חלק מאתרי האינטרנט שלנו מכילים אזורים "לחברים בלבד" ("אזורים מוגנים בסיסמה"). למשל, CochlearCommunity.com, אתר רשת חברתית, כולל אזור מוגן בסיסמה שבו חברים יכולים לדון בנושאים הקשורים לשמיעה ולשתף את חוויותיהם האישיות. השימוש שלכם באזורים המוגנים בסיסמה כפוף לתנאים וההתניות הנוספים הבאים.

הגבלות גיל. השימוש שלכם באזור מוגן בסיסמה עשוי להיות כפוף להגבלת גיל. למשל, ניתן ליצור חשבון או להצטרף כחברים באתר CochlearCommunity.com רק מגיל 18 ומעלה. אזורים אחרים המוגנים בסיסמה עשויים להיות מיועדים למשתמשים בכל הגילאים, אך משתמשים מתחת לגיל 13 לא יורשו להירשם או ליצור חשבון ללא הסכמה ניתנת לאימות של הורה או של אפוטרופוס. נאסר עליכם להשתמש באזורים הכפופים להגבלת גיל באתרי האינטרנט שלנו אם אינכם עומדים בדרישות הסף הרלוונטיות לגיל.

רישום מקוון ומידע על החשבון. כדי להפוך לחברים בחלק מהאזורים המוגנים בסיסמה, כולל CochlearCommunity.com, עליכם להשלים את תהליך ההרשמה המקוון שלנו. כחלק מתהליך זה, תתבקשו לסקור ולציין את הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים וההתניות המכתיבים את שימושכם באותם אזורים המוגנים בסיסמה. אם התנאים וההתניות המכתיבים את שימושכם באזורים מסוימים המוגנים בסיסמה שונים מתנאי שימוש אלה, אותם התנאים יתווספו לתנאי שימוש אלה ויגברו עליהם, אך רק ביחס לשימושכם באותו אזור מוגן בסיסמה.

בהגשת טופס רישום או יצירת סיסמה באחד מאתרי האינטרנט שלנו, אתם מצהירים בפנינו כי (א) אתם עומדים בכל הגבלת גיל שפורסמה בעמודי הרישום וכי (ב) המידע שסיפקתם בטופס הרישום שלכם ("מידע על החשבון") הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא. אתם גם מסכימים לתחזק ולעדכן את המידע בחשבונכם באופן מיידי באמצעות הפונקציונליות שסופקה באתר האינטרנט הרלוונטי, על מנת לשמור עליו נכון, מדויק, עדכני ומלא.

הסיסמאות שלכם. אתם אחראים לשמירה על חיסיון הסיסמאות שלכם. שמורה לנו הזכות להניח כי כל מי שניגש לאתרי האינטרנט שלנו באמצעות סיסמה המשויכת אליכם עושה זאת בזכות. אתם תהיו האחראים הבלעדיים לפעילויות של כל אדם הניגש לאתרי האינטרנט שלנו באמצעות סיסמה המשויכת אליכם, גם אם לא התרתם לאדם זה לעשות זאת בפועל. אם יש לכם סיבה להאמין כי הסיסמה שלכם נמצאת בסיכון או שנעשה בה שימוש ללא הרשאה, עליכם לשנות אותה באופן מיידי, באמצעות הפונקציונליות שסופקה באתר האינטרנט הרלוונטי, ולהודיע לנו בכתובת  enquiries_intl@cochlear.com.

הזכות לבטל גישה לאזורים מוגנים בסיסמה. אנו שומרים על הזכות לבטל את הסיסמה שלכם ולמנוע מכם גישה לכל אזור מוגן בסיסמה באתרי האינטרנט שלנו בכל עת, ללא התראה מראש, מכל סיבה (למשל, אם לא תעמדו בתנאי שימוש זה או אם סיפקתם מידע כוזב על החשבון) או ללא כל סיבה. אם נעשה זאת, אנו עשויים גם לבחור למחוק את המידע בחשבונכם או להסיר תוכן שפרסמתם באזור המוגן בסיסמה.

התוכן שלכם

חלק מאתרי האינטרנט שלנו, כולל CochlearCommunity.com, מספקים דרכים בהן משתמשים יכולים לפרסם, להעלות, לשדר או להפוך לזמין בדרכים אחרות ("לפרסם"), מלל, תמונות, איורים, גרפיקה, שמע, סרטונים או סרטונים עם שמע, או חומרים אחרים ("תוכן") על גבי אתרי אינטרנט אלה או באמצעותם. התוכן שמשתמשים מפרסמים מכונה "תוכן משתמש" בתנאי שימוש אלה. התוכן שאתם מפרסמים מכונה "התוכן שלכם" בתנאי שימוש אלה.

תוכן אסור. אינכם רשאים לפרסם על גבי אתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם, כל תוכן שהוא:

 • פוגעני באופן מובהק ו/או מקדם גזענות, דעות קדומות, שנאה, או קריאה לפגיעה גופנית מכל סוג כנגד כל קבוצה או אדם;

 • מטריד או קורא להטרדה כלפי אדם אחר;

 • מנצל אנשים באופן מיני או אלים;

 • מכיל עירום, אלימות או חומר פוגעני;

 • מספק מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה או כתובות דוא"ל של כל אדם מלבדכם;

 • מקדם מידע שאתם יודעים כי הוא שגוי או מטעה או מקדם פעילויות או התנהגות בלתי חוקיות בעלות אופי פוגעני, מאיים, מגונה, משמיץ או של הוצאת דיבה;

 • מפר כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של כל צד שלישי, כולל תוכן המקדם עותק לא חוקי או לא מורשה של יצירה מוגנת בזכויות יוצרים של אדם אחר, כגון אספקת תוכנות מחשב פיראטיות או קישורים אליהן, אספקת מידע למעקף של מכשירי הגנה מפני העתקה בהתקנת היצרן, או אספקת מוזיקה פיראטית או קישורים לקובצי מוזיקה פיראטית;

 • כרוך בהעברת "דואר זבל", "מכתבי שרשרת" או שליחת דואר או הודעות מיידיות באופן המוני,  שליחת דואר זבל מיידי ("ספימינג")או שליחת הודעות ספאם ("ספאמינג");

 • מכיל עמודים עם גישה מוגבלת או גישה בעזרת סיסמה בלבד או עמודים או תמונות נסתרים (כאלה שאין קישורים מעמודים נגישים אחרים אליהם או מהם);

 • מקדם כל פעילות או מיזם פליליים או מספק הדרכה לגבי פעילויות לא חוקיות, כולל בין היתר, ייצור או רכישת כלי נשק לא חוקיים, הפרת פרטיותו של אדם, או אספקה או ייצור של וירוסי מחשב;

 • כולל בקשת סיסמאות או מידע מזהה אישי מחברים אחרים למטרות מסחריות או לא חוקיות;

 • מערב פעילויות מסחריות ו/או מכירות ללא הסכמתנו בכתב ומראש, כגון תחרויות, הגרלות, סחר חליפין, פרסום או תרמיות פירמידה;

 • כולל תמונה של אדם אחר שפרסמתם ללא הסכמתו, או, במקרה של ילדים מתחת לגיל (18), ללא הסכמה הורית, או מהווה בכל מובן אחר חדירה לפרטיותו של אותו אדם או הפרת זכויות פרסום; או

 • מכיל וירוס או רכיב מזיק אחר.

אחריות לתוכן משתמש. אתם האחראים הבלעדיים לתוכן שלכם. חלק מאתרי האינטרנט שלנו יאפשרו לכם לשנות את ההגדרות המשפיעות על האופן שבו אחרים יוכלו לצפות בתוכן שלכם. אתם האחראים הבלעדיים לשינוי הגדרות אלה. פרסום תוכן באמצעות האינטרנט מטבעו כרוך בסיכון לחשיפה ולגישה לא מכוונות אל התוכן שלכם על ידי צדדים שלישיים. ננקוט מאמצים סבירים על מנת למנוע חשיפה של התוכן שלכם באופן החורג מההגדרות שתבחרו, אך לא נוכל להבטיח כי הגדרות אלה ימנעו צפייה בתוכן שלכם או גישה אליו על ידי צדדים שלישיים בלי כוונה, ולא נישא באחריות לחשיפות כאלה. איננו אחראים לתוכן משתמש ואין לנו שליטה עליו, ולפיכך, לא נוכל להבטיח את מידת הדיוק, השלמות או האיכות של תוכן משתמש כלשהו. אתם מבינים כי מעצם השימוש שלכם באתרי אינטרנט שבהם משתמשים רשאים לפרסם תוכן משתמש, אתם עשויים להיחשף לתוכן משתמש הנחשב בעיניכם כפוגעני, לא הולם או מעורר התנגדות. בשום פנים ואופן לא נישא באחריות בכל דרך שהיא על תוכן משתמש כלשהו, כולל, בין היתר, כל שגיאה או השמטה בתוכן משתמש כלשהו, על הגדרות, שגיאות צפייה, או כל אובדן או נזק מכל סוג שאירעו כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש שפורסם באחד מאתרי האינטרנט שלנו או באמצעותו.

דחייה/הסרה של התוכן שלכם. אתם מכירים בכך שאנו עשויים לסנן מראש, או לא לסנן מראש, תוכן משתמש שפורסם באתרי האינטרנט שלנו, אך שאנו שומרים על זכותנו (אך לא מתחייבים), על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסנן מראש, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל תוכן משתמש או חלק ממנו הזמין באתרי האינטרנט שלנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שמורה לנו הזכות להסיר מאתרי האינטרנט שלנו כל תוכן משתמש המפר את תנאי השימוש האלה או מעורר התנגדות בכל מובן אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, או להגביל, להשעות או לבטל את הגישה שלכם לכל אתרי האינטרנט שלנו או לחלקים מהם, בכל עת, מכל סיבה או ללא סיבה, עם או ללא התראה מראש, ומבלי לשאת באחריות. אם אתם עדים לשימוש לרעה בכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו על ידי כל גורם, אנא צרו עימנו קשר (דוא"ל: enquiries_intl@cochlear.com).

בעלות על התוכן שלכם. איננו תובעים זכויות בעלות על התוכן שלכם. בכפוף לרישיון הלא-בלעדי המוכל בפסקה הבאה, בהתאם להסכם בינינו לביניכם, אתם תחזיקו בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני שעשויות להימצא בתוכן שלכם, ותשמרו על בעלות זו.

רישיון לשימוש בתוכן שלכם. כדי שנוכל לספק את השירותים המוצעים באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, עליכם להעניק לנו רישיון להשתמש בתוכן שלכם ולהפיץ אותו באמצעות אתרי האינטרנט שלנו. בהתאם לכך, בפרסום התוכן שלכם על גבי או באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, אתם מעניקים לנו רישיון לא-בלעדי, ששולם במלואו, נטול תמלוגים, נצחי, בלתי-חוזר וגלובלי (כולל הזכות להעביר את הרישיון) להשתמש, להעתיק, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, להפיץ וליצור יצירות נגזרות על בסיס התוכן שלכם, למטרות שלשמן הוא פורסם. בנוסף, אתם מסכימים לכך שנהיה רשאים להשתמש בתוכן שלכם ולחשוף אותו כפי שמוסבר במדיניות הפרטיות המקוונת שלנו. אם תרצו להסיר כל חלק מהתוכן שלכם מאתרי האינטרנט שלנו, תוכלו ליצור עימנו קשר בכתובת enquiries_intl@cochlear.com. באופן כללי, ננסה להסיר תוכן לפי בקשתכם, אך יכולתנו לעשות זאת תלויה בסוג התוכן שלכם, במיקומו ובגורמים אחרים. אנו שומרים על הזכות לגבות עמלה סבירה בנסיבות המתאימות וכמותר בחוק הרלוונטי. איננו מבטיחים מחיקה מוחלטת של כל תוכן כזה או עותקים ממנו. בכל מקרה, עותק גיבוי או עותק שיורי של תוכן כזה עשוי להישאר בשרת שלנו אחרי שנראה כי התוכן הוסר מאתרי האינטרנט שלנו, ואנו שומרים על כל הזכויות הנקובות בפסקה זו ביחס לכל העותקים הנותרים באופן זה.

תחומי האחריות שלכם בנוגע לתוכן שלכם

בפרסום התוכן שלכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, אתם מודיעים לנו ומתחייבים בפנינו כי (1) אתם מחזיקים בבעלות על כל זכות, זכאות ועניין הקיימים בתוכן שלכם, או שיש לכם בכל מובן אחר את הזכות להעניק את הרישיון המתואר בפסקה הקודמת, וכי (2) פרסום התוכן שלכם על גבי אתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם אינו מפר זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות חוזיות, חיסיון או כל זכות אחרת של כל צד שלישי.

בעלות על אתרי אינטרנט ותוכן

בהתאם להסכם בינינו לביניכם, אנו הבעלים והשומרים של כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים הקיימים באתרי האינטרנט שלנו, כולל כל התוכנה והקוד המרכיבים ומפעילים את אתרי האינטרנט שלנו, וכל התוכן באתרי האינטרנט שלנו מלבד התוכן שלכם. אתרי האינטרנט והתוכן שאנו ואחרים מספקים מוגנים על פי חוקי סימנים מסחריים, סימני שירות, מראה מוצר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים. בנוסף, התוכן של כל אתר אינטרנט, בשלמותו, הוא יצירה קולקטיבית תחת החוקים והאמנות האוסטרליים והבין-לאומיים לזכויות יוצרים, ואנו מחזיקים בבעלות על זכויות היוצרים ביחס לבחירה, לתיאום, לארגון ולשיפור של התוכן בכל אתר אינטרנט.

אנו מעניקים לכם בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, להוריד ולהדפיס עותקים מכל חלק מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו שקיבלתם אליו גישה נאותה, אך רק לשימושכם האישי והלא מסחרי (אלא אם אתם פרסמתם את התוכן), ורק אם לא תסירו, תשנו או תטשטשו כל התראת זכויות יוצרים, התראת סימן מסחרי או התראה קניינית אחרת מתוכן זה (אלא אם אתם פרסמתם את התוכן). הרישיון הנ"ל כפוף לתנאי שימוש אלה ואינו כולל את הזכות להשתמש בכריית נתונים, ברובוטים או בשיטות דומות לאיסוף או לחילוץ נתונים. הרישיון ניתן לביטול בכל עת ללא התראה, עם או ללא סיבה.

נאסר עליכם להעתיק, להפיץ, לבצע או להציג בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, לשדר, לנצל או להשתמש בכל חלק מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו, ולאפשר לאחרים לעשות כן (למעט התוכן שלכם) ללא הרשאתנו מראש ובכתב, מלבד באופן המותר במפורש בתנאי שימוש אלה. כל שימוש באתרי האינטרנט שלנו, כולל התוכן באתרי האינטרנט שלנו (למעט התוכן שלכם), מלבד באופן הספציפי שאושר בתנאי שימוש אלה, אסור בהחלט ויביא לסיום הרישיון המוענק בזאת. שימוש בלתי מורשה מעין זה עשוי גם להפר חוקים רלוונטיים, כולל חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, וכן תשדורות, תקנות וחקיקות רלוונטיות.

אין לפרש דבר בתנאי שימוש אלה כהעברת כל זכות, בעלות או אינטרס באתרי האינטרנט שלנו אליכם או לכל אדם אחר, מלבד הרישיון המוגבל לשימוש באתרי האינטרנט שלנו במסגרת התנאים שתוארו בזאת במפורש.

סוכן זכויות יוצרים לקבלת הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים

אם יש לכם סיבה להאמין שחלק כלשהו מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו הוא בבחינת הפרת זכויות יוצרים של אחרים, או שכל קישור באחד מאתרי האינטרנט שלנו מקשר לחומרים המפרים זכויות יוצרים, אנא הודיעו לסוכן זכויות היוצרים שלנו מייד באמצעות המידע ליצירת קשר להלן. בהתאם למדיניות שלנו, אנו נחקור כל האשמה של הפרת זכויות יוצרים שתובא לתשומת ליבנו. אנו שומרים על הזכות להשעות ו/או לבטל באופן מיידי, ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, גישה לכל אתר אינטרנט מצד כל משתמש שמואשם בפרסום חומרים המפרים זכויות יוצרים או קישור לחומרים המפרים זכויות יוצרים על גבי אחד מאתרי האינטרנט שלנו, ולהסיר או לבטל באופן מיידי את התוכן או את הקישור המפרים זכויות יוצרים, לכאורה.

הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים. אם אתם בעלי זכויות היוצרים (או מורשים לפעול מטעם בעלי זכויות היוצרים), אנא הודיעו לסוכן זכויות היוצרים שלנו מיד אם אתם סבורים כי (א) כל תוכן המוצג באתרי האינטרנט שלנו מפר את זכויות היוצרים שלכם או (ב) כל קישור שפורסם על גבי אחד מאתרי האינטרנט שלנו מקשר לחומרים המפרים את זכויות היוצרים שלכם. ברגע שנקבל את הודעתכם לגבי טענה להפרה, באופן המתואר להלן, נסיר או נבטל מייד את הגישה לחומרים שנטען כי הם מפרים זכויות יוצרים (או לנושא הפעילות המפרה זכויות היוצרים). ההודעה שלכם חייבת להיות בכתב ולכלול את הדברים הבאים:

 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שאתם סבורים כי בוצעה לגביה הפרה (או, אם אתם סבורים שיש מספר יצירות שבוצעה לגביהן הפרה, רשימה מדגמית);

 • תיאור של החומר שאתם סבורים כי הוא מפר זכויות יוצרים או נושא הפעילות המפרה, לצד מידע מספק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר באתר האינטרנט הרלוונטי;

 • מידע מספק כדי לאפשר לנו ליצור עימכם קשר, כגון, שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם, ואם ישנה, כתובת דוא"ל;

 • הצהרה לפיה אתם סבורים בתום לב כי השימוש המהווה הפרה, לכאורה, של החומר לא נעשה בהרשאה של בעל הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה ("בעל זכויות היוצרים"), של סוכן מטעם בעל זכויות היוצרים, או של החוק;

 • הצהרה כי כל המידע שסיפקתם הינו מדויק; וכן

 • הצהרה, בכפוף לעונש בגין עדות שקר, כי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים.

הודעתכם חייבת להיות חתומה (באופן פיזי או אלקטרוני) ויש לשלוח אותה לנמען הבא:

Copyright Agent

Cochlear LTD

כתובת:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University,
NSW 2109 Australia

דוא"ל: copyright@cochlear.com

סימנים מסחריים

הסימנים המסחריים וסימני השירות שנעשה בהם שימוש באתרי האינטרנט שלנו או המוצגים על גביהם ("סימנים מסחריים") הם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של משפחת החברות של Cochlear או של צדדים שלישיים. אינכם רשאים להשתמש בכל סימן מסחרי המוצג באתרי האינטרנט שלנו ללא רשות מראש בכתב מ-Cochlear או מבעל הסימן המסחרי.

שימוש לא מסחרי

אין להשתמש באתרי האינטרנט שלנו בקשר לכל מטרה מסחרית, למעט כפי שאושר באופן פרטני על ידי Cochlear או חברה אחרת במשפחת החברות של Cochlear. מסגור או קישור לא מורשים של אחד מאתרי האינטרנט שלנו הינם אסורים. אנו עשויים להסיר פרסומים מסחריים, קישורי שותפים וצורות אחרות של פנייה ללקוחות מאתרי האינטרנט שלנו ללא התראה, והדבר עשוי להוביל לביטול הזכות לגישה.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים בבעלות צדדים שלישיים (כגון מפרסמים, שותפים עסקיים, שותפים אסטרטגיים או אחרים). איננו אחראים לבחינה או להערכה של כל אחד מהעסקים או מהאנשים הפרטיים האלה, ואיננו אחראים למוצריהם או להצעותיהם, או לנכונות התוכן באתרי האינטרנט שלהם. איננו נוטלים אחריות או חבות על הפעולות, על התוצר ועל התוכן של כל אתר כזה. לפני שתשתמשו בכל אתר צד שלישי, עליכם לסקור את תנאי השימוש והמדיניות הרלוונטיים באתרים אלה. קישורים המופיעים באתרי האינטרנט שלנו אינם מרמזים על המלצה מצידנו לגבי אתרי צד שלישי מסוג זה. אם תחליטו לגשת לאתרי אינטרנט מקושרים מסוג זה, אתם עושים זאת באחריותכם.

שימוש בין-לאומי

אם אתם ניגשים לאחד מאתרי האינטרנט שלנו במיקום מחוץ לאוסטרליה, אתם מסכימים לציית לכל החוקים המקומיים בנוגע לשימוש שלכם באתר האינטרנט שלנו.

מחלוקות בין משתמשים

אתם האחראים הבלעדיים לאינטראקציות שלכם עם חברים אחרים באתרי האינטרנט שלנו. Cochlear שומרת על הזכות, אך אינה מתחייבת, לנטר מחלוקות ביניכם לבין חברים אחרים באתרי האינטרנט שלנו.

כתב ויתור ופטור מאחריות

השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו ובכל התוכן, המוצרים והשירותים שהועמדו לרשותכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, הוא באחריותכם הבלעדית. אתרי האינטרנט שלנו, וכל התוכן, המוצרים והשירותים שהועמדו לרשותכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, ניתנים "כפי שהם" ו"לפי זמינות", ללא מצג או אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת בחוק, Cochlear, משפחת החברות של Cochlear והממונים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, בעלי הרישיונות וספקי השירות שלה ושלהן, מתנערים במפורש מכל מצג או אחריות כלשהם, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לאתרי האינטרנט שלנו, לתוכן, למוצרים ולשירותים שהועמדו לרשותכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, לשימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו או בכל אתר שאתרי האינטרנט שלנו מקושרים אליו, כולל כל מצג או אחריות לגבי סחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרת זכויות. מבלי להגביל את הכלליות באמור לעיל, Cochlear, משפחת החברות של Cochlear והממונים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, בעלי הרישיונות וספקי השירות שלה ושלהן אינם מייצגים או אחראים לכך (א) שאתרי האינטרנט שלנו או התוכן, המוצרים והשירותים שהועמדו לרשותכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו יעמדו בדרישות או בציפיות שלכם; (ב) שהשימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו יהיה נטול הפרעות או שגיאות; (ג) שהתוכן מדויק, מלא, עדכני או מהימן; (ד) שהתוכן, התכתובות, ההגדרות האישיות או הנתונים האחרים שלכם לא יימחקו, יאבדו, יימסרו באופן שגוי או יושחתו; (ה) שאף וירוס או קוד מזיק אחר לא יועברו אליכם. הגישה לכל חומר שהורד או התקבל בכל דרך אחרת באמצעות השימוש באתרי האינטרנט שלנו היא באחריותכם בלבד, ואתם האחראים הבלעדיים לכל נזק שייגרם למחשב שלכם או לאובדן נתונים הנובע מהורדת כל חומר שכזה.

חלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלת אחריות מסוגים מסוימים, כך שחלק מכתבי ויתור אלה עשויים שלא לחול עליכם.

אין בתנאים אלה משום כוונה להוציא מהכלל, להגביל או לשנות כל זכות שייתכן שעומדת לכם במסגרת  חוק התחרות והגנת הצרכן 2010 (Cth) “(CCA)” או כל חקיקה אחרת שלא ניתן להוציאה מהכלל, להגבילה או לשנותה באמצעות הסכם. אם ה-CCA או כל חקיקה אחרת מרמזים לגבי התניה, אחריות או כל תנאי אחר בתנאי השימוש האלה, או מספקים לכם הגנה סטטוטורית בקשר לתנאי שימוש אלה וביחס לטובין או לשירותים שסופקו (אם קיימים), ואחריותה המשפטית של Cochlear להפרת התניה, אחריות, תנאי אחר או התחייבות לא ניתנת להוצאה מהכלל אך ניתן להגבילה, אחריותה המשפטית של Cochlear לכל הפרה של אותם התניה, אחריות, תנאי או התחייבות אחרים מוגבלת כדלקמן: (1) במקרה של אספקת טובין, תבצע Cochlear אחד או יותר מהבאים (לבחירתה): (א) החלפת הטובין או אספקת טובין שווי ערך; (ב) תיקון הטובין; (ג) תשלום עלות החלפת הטובין או רכישת טובין חלופיים; ו/או (ד) תשלום עלות תיקון הטובין; או (2) במקרה של אספקת שירותים, תבצע Cochlear אחד מהבאים או את שניהם (לבחירתה): (א) אספקה מחדש של השירותים; ו/או (ב) תשלום עלות אספקה מחדש של השירותים.

הגבלת אחריות

איננו נושאים באחריות או בחבות בשום אופן ביחס לכל תוכן שפורסם על ידי משתמש של אתרי האינטרנט שלנו. אף כי אנו מספקים כללים להתנהגות ולפרסומים של משתמשים, איננו שולטים או אחראים על התוכן שמתפרסם על ידי המשתמשים באתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם, ואיננו אחראים לכל תוכן משתמש בעל אופי פוגעני, לא הולם, מגונה, לא חוקי, מפר זכויות או מעורר התנגדות בכל מובן אחר, שאתם עשויים להיתקל בו באתרי האינטרנט שלנו או בקשר לשימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו. איננו אחראים להתנהגות, מקוונת ושאינה מקוונת, של אף אחד מהמשתמשים באתרי האינטרנט שלנו.

Cochlear, משפחת החברות של Cochlear והממונים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, בעלי הרישיונות וספקי השירות שלה או שלהן, לא יישאו בשום אופן באחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין כל הפסד או נזק הנובע או הקשור לשימוש באתרי האינטרנט שלנו או מהיעדר היכולת להשתמש בהם, כולל התוכן, המוצרים והשירותים שהועמדו לרשותכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו.

זוהי הגבלת אחריות מקיפה החלה על כל ההפסדים והנזקים מכל סוג שהוא (בין אם ישירים, עקיפים, כלליים, מיוחדים, תוצאתיים, מקריים, מייצגים או אחרים, כולל, ללא הגבלה, אובדן נתונים, הכנסה או רווחים), בין אם הטענה מבוססת על חוזה, על נזיקין (כולל רשלנות), על אחריות מוחלטת או על כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם נציג מורשה של Cochlear או של חברה אחרת במשפחת החברות של Cochlear היה מודע או היה צריך לדעת על האפשרות להתרחשות נזקים כאלה, וללא קשר ליעילותם של סעדים אחרים. אם נמצא כי חלק כלשהו בהגבלת אחריות אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי האחריות המצרפית שלנו (ושל כל אדם או ישות אחרים שהאחריות שלהם הייתה מוגבלת אחרת) לחבויות שהיו מוגבלות אחרת לא תעלה על חמישה דולרים ($5.00).

חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הוצאה מהכלל של אחריות בגין סוגי נזק מסוימים. בהתאם לכך, ייתכן שחלק מהגבלות האחריות לעיל לא יחולו עליכם.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות ולהגן על Cochlear, על משפחת החברות של Cochlear, על הממונים, על הדירקטורים, על העובדים, על הסוכנים, על בעלי הרישיונות ועל ספקי השירות שלה ושלהן, מפני כל תביעה, אחריות, נזק, הפסד, עלות והוצאה (כולל שכר טרחה ותשלומים סבירים לעורכי דין) של צד שלישי בגין הפרה שלכם את תנאי השימוש האלה. נודיע לכם מייד על כל תביעה, אחריות, הפסד, עלות או הוצאה מעין אלה.

שינוי והפסקת פעילות

אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילותו של כל אתר אינטרנט או לשנותו בכל עת ללא התראה מראש.

פרשנות

במסגרת תנאים אלה, המונח "כולל" משמעו "כולל, בין היתר".

ויתור

אי-דרישה מצידנו, בכל עת, לממש תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או להפעיל כל זכות הניתנת כאן, לא תהווה ויתור על תנאי או זכות מעין אלה. כל הוויתורים חייבים לבוא בכתב. אלא אם כתב הוויתור מכיל הצהרה מנוגדת מפורשת, אף ויתור מצידנו לגבי כל הפרה של תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או לגבי כל זכות הניתנת כאן לא יתפרש כוויתור על כל הפרה מתמשכת או עוקבת של אותו תנאי, כוויתור על התנאי עצמו או כוויתור על כל זכות במסגרת תנאי שימוש אלה.

יכולת הפרדה

אם נקבע בבית משפט של רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאים אלה מנוגד לחוק, אותו תנאי ישתנה ויתפרש באופן המיטיב למלא את מטרות התנאי המקורי במידה המרבית המותרת בחוק, ויתר תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף מלא.

החוק החל, הסמכות השיפוטית ומקום השיפוט

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו סאות' ויילס, אוסטרליה, ללא קשר לסתירות בהוראות החוק. כל הפעולות או ההליכים הנובעים מתנאי השימוש האלה או הקשורים אליהם יתרחשו באופן לא בלעדי בבית המשפט של המדינה או בבית המשפט הפדרלי בניו סאות' ויילס, אוסטרליה. אתם מסכימים בזאת ומכפיפים את עצמכם בזאת באופן בלתי חוזר לסמכותם האישית של בתי המשפט הנ"ל לכל המטרות האלו.

ההסכם במלואו

תנאי שימוש אלה, על כל התוספות והתיקונים המבוצעים בהם באמצעות כל הודעת פרטיות או "הסכם בלחיצת כפתור", מכילים את ההבנה המלאה ואת ההסכם המלא בינינו לביניכם ביחס לאתרי האינטרנט שלנו, והם גוברים על כל תכתובת, משא ומתן או הסכם, בין אם בעל פה, בכתב או בפורמט אלקטרוני בינינו וביניכם ביחס לנושא זה.

הגבלות על תביעות משפטיות

אתם מסכימים כי ללא קשר לכל חוק עזר או חוק מנוגד, כל טענה או בקשה לתביעה משפטית הנובעת או הקשורה לשימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו, חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מהעלאת אותה תביעה או עילה לתביעה, או שדינה להתבטל לצמיתות.

שאלות לגבי תנאי שימוש אלה

אם יש לכם כל שאלה לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צרו עימנו קשר בדוא"ל בכתובת enquiries_intl@cochlear.com, או בדואר בכתובת  Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia או התקשרו אלינו ללא עלות (באוסטרליה) במספר 1800 620-929 או באמצעות  National Relay Service  ללא עלות (בניו זילנד) במספר 0800-444-819.

תנאים והתניות לשימוש – Cochlear Link

ניתן לגשת לתנאים והתניות השימוש ב-Cochlear Link  כאן.

תנאי השימוש ברשתות חברתיות

ניתן לגשת לתנאי השימוש ברשתות חברתיות של Cochlear  כאן.