ConnectedCare_flipped.jpg

שיפור התוצאות בעזרת טיפול מחובר

שילוב של המומחיות שלכם, הטכנולוגיה החדשנית שלנו ונתונים מבסיס הנתונים של מושתלי שתלי שמיעה הגדול בעולם, כדי לספק למטופלים טיפול מיטבי.

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, ישנם כ-466 מיליון אנשים עם ליקוי שמיעה עמוק ברחבי העולם.1

בקרב ילדים, ליקוי השמיעה קשור לבעיות עם התפתחות הדיבור, קשיים ביצירת קשרים חברתיים ובעיות למידה בבתי הספר.2 אצל מבוגרים נמצא קשר ישיר בין ליקוי שמיעה לבדידות, והמחקרים מרמזים על קשר אפשרי בין ליקוי שמיעה לדיכאון ולדמנציה.4,3

אולם, ישנן אפשרויות נוספות מעבר למכשירי השמיעה, שיכולות לסייע למטופלים שלכם לשפר את שמיעתם ובכך את איכות חייהם.

שמיעת מבוגרים

השתמשו בהצהרות Delphi Consensus Group כדי להתאים את הנחיות הטיפול שלכם בנוגע להשתלת שתלי שבלול במבוגרים.


אתם עוזבים את אתר האינטרנט של Cochlear ותועברו לאתר של צד שלישי. למרות שהשתתפה במימון הליך דלפי ופרסום מסמך הקונצנזוס הבינלאומי, Cochlear לא יצרה את התוכן הזמין באתר זה ואינה אחראית עליו.

מאז השקת מערכת שתל השבלול הראשונה בעולם לפני כמעט 40 שנה, Cochlear סיפקה יותר מ-600,000 מכשירים מושתלים, כדי לעזור לאנשים מכל גיל לשמוע.

הבטחתה של Cochlear "לשמוע עכשיו. ולתמיד." משקפת את הפילוסופיה של מחויבות לכל החיים כלפי האנשים שבוחרים במוצרים שלנו.

תניית פטור

חומר זה מיועד לשימושם של אנשי המקצוע המטפלים. אם אתם מטופלים, גשו לקבלת ייעוץ מהרופא המטפל בנוגע לטיפולים לליקוי שמיעה. התוצאות עשויות להשתנות, והרופא המטפל שלכם ייעץ לכם בנוגע לגורמים שעשויים להשפיע על התוצאה שלכם. נא לקרוא תמיד את הוראות השימוש. לא כל המוצרים זמינים בכל המדינות. נא ליצור קשר עם הסוכן המקומי של Cochlear‎ לקבלת מידע נוסף על המוצר.

לרשימה מלאה של הסימנים המסחריים של Cochlear, יש לבקר בעמוד תנאי השימוש  שלנו.

סימוכין

  1. חירשות וליקויי שמיעה [אינטרנט]. World Health Organization. 2018 [cited 26 September 2018]. זמין בדף: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

  2. Effects of Hearing Loss on Development [Internet]. Asha.org. 2018 [cited 26 September 2018]. זמין בדף: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/

  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.

  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.