M-kuva

Tulosten optimointi Connected Caren avulla

Yhdistää osaamisesi, uraauurtavan tekniikkamme ja tiedot maailman suurimmasta käyttäjien kannasta tarjoten optimoitua potilashoitoa.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan maailmassa on noin 466 miljoonaa henkilöä, joilla on toimintakykyä rajoittava kuulonalenema.1

Lapsilla kuulonalenema on yhteydessä puheen kehityksen ongelmiin, kaverisuhteiden muodostamisen vaikeuteen ja oppimisvaikeuksiin koulussa.2 Aikuisilla on ilmoitettu yhteyksistä kuulonaleneman ja yksinäisyyden välillä, ja tutkimustiedon perusteella kuulonalenema voi olla yhteydessä masennukseen ja dementiaan.3,4

Kuulokojeiden lisäksi on kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja, joiden avulla potilaiden kuuloa ja elämänlaatua voidaan parantaa.

Aikuisten kuulo

Käytä Delphi Consensus Group -asiantuntijaryhmän lausuntoja apunasi, kun arvioit aikuisten sisäkorvaistutehoitokäytäntöjä.


Olet nyt poistumassa Cochlear-verkkosivustolta ja ohjaudut kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Vaikka Cochlear on tukenut yhdessä taloudellisesti Delphi-prosessia ja International Consensus Paper -julkilausuman julkaisemista, Cochlear ei ole kyseisellä verkkosivustolla olevien sisältöjen tekijä eikä ole vastuussa niistä.

40 vuotta sitten Cochlear toi markkinoille maailman ensimmäisen sisäkorvaistutejärjestelmän, ja sen jälkeen Cochlear on toimittanut yli 600 000 implantoitavaa laitetta ja auttanut kaikenikäisiä ihmisiä kuulemaan.

Cochlearin lupaus ”Hear now. And always” kuvastaa filosofiaamme, jonka mukaisesti sitoudumme elinikäisesti tuotteemme valitseviin ihmisiin.

Vastuuvapauslauseke

Tämä materiaali on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisille. Jos olet kuluttaja, keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

Viitteet

  1. Deafness and hearing loss [Internet]. World Health Organization. 2018 [viitattu 26.9.2018]. Saatavilla osoitteesta http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

  2. Effects of Hearing Loss on Development [Internet]. Asha.org. 2018 [viitattu 26.9.2018]. Saatavilla osoitteesta https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/

  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.

  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.