Baha®-istutteiden soveltuvuus

Baha®-järjestelmä käyttää luujohtokuuloa, jonka avulla ihmiset pystyvät kuulemaan ympärillään olevat elämän äänet. Lue lisää siitä, kenelle Baha-istute voi sopia.

Baha-istutteen käyttäjä, joka leikkii isän kanssa

Baha Attract- ja Baha Connect -järjestelmien indikaatioita ovat yleensä konduktiivinen kuulonalenema, sekatyyppinen kuulonalenema ja toispuolinen sensorineuraalinen kuurous.

Indikaatiot ja soveltuvuuskriteerit voivat vaihdella eri lainkäyttöalueilla. Terveydenhuollon ammattilaisen on tarkistettava asia kyseiseltä valvontaviranomaiselta.

Seuraavat ohjeet voivat auttaa määrittämään parhaan järjestelmän potilaan tarpeista riippuen.

Kenelle Baha-istute voi sopia?

Baha -luujohtoistutejärjestelmässä on älykäs, pienikokoinen1 ja tehokas2 tekniikka, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä kuulemaan.

Aikuisille ja lapsille

Baha-istutetta voidaan yleensä harkita seuraavissa tapauksissa:

 • Implantointi on perusteltu, kun lapselle on kehittynyt riittävä luun paksuus ja laatu. Tähän kuluva aika voi vaihdella lapsilla yksilöllisesti.3,4

 • Potilaalla on konduktiivinen kuulonalenema toisessa korvassa tai molemmissa korvissa. Joissakin maissa edellytyksenä voi olla, että kuulonalenema on molemmissa korvissa. Potilaat, joilla on konduktiivinen kuulonalenema, voivat hyötyä Baha-järjestelmästä, koska se ohittaa konduktiiviset esteet ohjaamalla äänen suoraan simpukkaan luujohtumisen avulla.

 • Potilaalla on lievä tai keskivaikea sekatyyppinen kuulonalenema. Mitä suurempi on ilma- ja luujohtokynnysten välinen ero, sitä enemmän mahdollinen potilas voi saada hyötyä.

 • Potilaalla on toispuolinen kuurous, – joten Baha-järjestelmä ohittaa kuuron korvan ja tuo äänen suoraan kuulevan korvan simpukkaan.

 • Potilaat, jotka saavat kuulokojeesta vain rajallista hyötyä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kuuleminen on haastavaa esimerkiksi taustamelun vuoksi tai suuressa ihmisjoukossa.

 • Potilaat, jotka ovat motivoituneita osallistumaan ohjelmointikäynteihin, kuulonkuntoutukseen ja harjoittelemaan kuuntelemista arkisissa tilanteissa.

 • Potilaat, joilla ei ilmene lääketieteellisiä vasta-aiheita, kuten yliherkkyyttä anestesia-aineille, akuuttia sairautta tai epästabiilia kroonista sairautta.

Lähes kaikenikäiset lapset voivat hyötyä Baha-istutteesta. Baha-implantaatiolle ei ole määriteltyä yläikärajaa.

Oikean järjestelmän valitseminen

Baha®-järjestelmiä on kahta tyyppiä – Baha Attract -järjestelmä ja Baha Connect -järjestelmä. Molemmat perustuvat Baha-istutteeseen.

Baha Attract -järjestelmä

 • Konduktiivinen kuulonalenema

 • Lievä sekatyyppinen kuulonalenema

 • Toispuolikuurous (SSD) ja vähäinen transkraniaalinen vaimeneminen

Baha Connect -järjestelmä

 • Sekatyyppinen kuulonalenema

 • Toispuolikuurous (SSD) ja suuri transkraniaalinen vaimeneminen

 • Mahdolliset potilaat, joilla on etenevä kuulonalenema

Vastuuvapauslauseke

Tämä materiaali on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisille. Jos olet kuluttaja, keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

Viitteet

 1. 629761 Smart and small – innovative technologies behind the Cochlear™ Baha® 5 Sound Processor Mark Flynn.

 2. Gustafsson J. BCDrive performance vs. conv. bone conduction transducer. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Report No. 611407, 2015.

 3. Davids T, Gordon KA, Clutton D, Papsin BC. Bone-anchored hearing aids in infants and children younger than 5 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):51-5.

 4. Tjellström A, Håkansson B, Granström G, Bone-anchored hearing aids: current status in adults and children. Otolaryngol Clin North Am. 2001;34(2):337-64.