Kirurginen hoito

Kirurgisen hoidon ratkaisut on suunniteltu parantamaan potilastuloksia intraoperatiivisilla tiedoilla, joiden perusteella laitteen asentamista voi optimoida.

Audiologi toteuttaa kuulotestiä potilaan kanssa

Tältä sivulta löydät seuraavia tietoja

 • Kirurgisten tulosten optimointi käyttämällä intraoperatiivisia työkaluja
 •  Nucleus® SmartNav -järjestelmä*

Kirurgisen hoidon optimointi

Ymmärrämme tärkeän roolisi luoda parhaat mahdolliset kuulotulokset potilaillesi. Siksi jatkamme uuden teknologian edelläkäyntiä ja kehitämme ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan sinun ja potilaidesi leikkauskokemusta.

Kirurginen hoito -ratkaisulla potilastuloksia voidaan parantaa intraoperatiivisilla työkaluilla ja tiedoilla. Lisääntynyt varmuus laitteen asettamisessa auttaa sinua optimoimaan kirurgisia ja leikkauksen jälkeisiä kliinisiä tuloksia.

Nucleus® SmartNav -järjestelmä

Nucleus® SmartNav -järjestelmä pyrkii luomaan uuden vertailukohdan  intraoperatiivisille mittauksille, tarjoten langattomia, reaaliaikaisia tietoja operaation aikana tukeakseen elektrodin insertiota sisäkorvaistutepotilaille. Tämä iPadiin perustuva ratkaisu ja yksiosainen prosessori tarjoaa intuitiivista työnkulkua, jota auttaa sinua leikkauksessa, antaen sinulle reaaliaikaista palautetta päätöksenteolle. Nucleus® SmartNav auttaa sinua seuraamaan ja valvomaan elektrodin asennusta, jotta saavutat halutun elektrodin sijainnin ja kuulotulokset.

Nucleus® SmartNav intraoperatiivinen metriikka sisältää:

 • Asennon tarkastus tarjoaa tärkeää tietoa elektrodin lopullisesta asennosta ja on suunniteltu vähentämään tarvetta intraoperatiiviselle kuvantamiselle insertion jälkeen.1–3
 • Insertiokulmatarjoaa reaaliaikaista mittausta insertiokulmalle ja elektrodin lopulliselle sijainnille.4–6
 • Sisäänviennin nopeus tarjoaa palautetta elektrodin insertion nopeudesta ja tasaisuudesta.7–8
 • Impedanssi ja AutoNRT®-mittaukset varmistavat, että laite toimii oletetulla tavalla ennen leikkaussalista poistumista.9–10
Audiologi toteuttaa kuulotestiä potilaan kanssa

Vastuuvapauslauseke

Tämä materiaali on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisille. Jos olet kuluttaja, keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

Viitteet

*Cochlear™ Nucleus® SmartNav -sovellus

 1. Cochlear Limited. D1653452 V1 SEP19. Execution of Electrode Array Tip Fold Over Detection Algorithm Sensitivity Validation.
 2. Cochlear Limited. D1639507 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5663 Volta Study).
 3. Cochlear Limited. D1640845 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5676 study).
 4. Morrel, W. G., Holder, J. T., Dawant, B. M., et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Saatavilla osoitteessa https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 5. Skarzynski H, Lorens A,Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 6. Heutink, F.,de Rijk, S. R., Verbist, B. M., Huinck, W. J., & Mylanus, E. A. M. Angular Electrode Insertion Depth and Speech Perception in Adults With a Cochlear Implant: A Systematic Review. Otology & Neurotology. (2019). 40(7):900–910. Saatavilla osoitteessa https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002298.
 7. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 8. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 9. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 10. Botros et al. AutoNRTTM: An automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus® FreedomTM cochlear implant via machine intelligence. Artificial Intelligence in Medicine (2007) 40, 15—28.