Cochlear™-istutteiden soveltuvuus

Cochlear™ -istutteet ovat pieniä,1  älykkäitä ja helppokäyttöisiä.2 Lue lisää siitä, kuka voisi hyötyä niistä.

Lapsi on korvalääkärikäynnillä.

Sisäkorvaistutteen soveltuvuutta potilaalle arvioidaan eri maissa eri kriteereillä.

Käyttöaiheet määrittää kyseisessä maassa lääkinnällisten laitteiden valvonnasta vastaava viranomaistaho (esim. TÜV SÜD EU-maissa, FDA Yhdysvalloissa ja Therapeutic Goods Administration Australiassa).

Kysy aina vastaavalta viranomaistaholta tietoa sisäkorvaistutteen soveltuvuudesta potilaillesi.

Kenelle Cochlear-istute sopii?

Cochlear-istutteet on suunniteltu tuottamaan hyödyllisen kuulon kaikenikäisille ihmisille, joilla on keskivaikea, vaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema.

Aikuisille ja lapsille

Sisäkorvaistutetta voidaan yleensä harkita seuraavissa tapauksissa:

  • Potilaat, joiden ikä (ja/tai koko) ylittää maakohtaisen rajoituksen. Ikäraja on yleensä 6–12 kuukautta, mutta se voi vaihdella maittain.

  • Potilaat, joilla on keskivaikea, vaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema toisessa tai molemmissa korvissa. Joissakin maissa edellytyksenä voi olla, että kuulonalenema on molemmissa korvissa.

  • Potilaat, jotka saavat kuulokojeesta vain rajallista hyötyä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kuuleminen on haastavaa esimerkiksi taustamelun vuoksi tai suuressa ihmisjoukossa.

  • Potilaat, jotka ovat motivoituneita osallistumaan ohjelmointikäynteihin, kuulonkuntoutukseen ja harjoittelemaan kuuntelemista arkisissa tilanteissa.

  • Potilaat, joilla ei ilmene lääketieteellisiä vasta-aiheita, kuten yliherkkyyttä anestesia-aineille, akuuttia sairautta tai epästabiilia kroonista sairautta.

Lähes kaikenikäiset lapset voivat hyötyä sisäkorvaistutteesta. Sisäkorvaistuteleikkaukselle ei ole määriteltyä yläikärajaa.

 

Nucleus-istutteen luotettavuusraportti

Luotettava istute kasvattaa potilastyytyväisyyttä ja vähentää tarvetta uusille leikkauksille. Sisäkorvaistutetta harkittaessa on tärkeää, että potilaalla on käytössään kaikki viimeisimmät tiedot välineen luotettavuudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, aikuisten ja lasten istutteiden onnistumis- ja epäonnistumisasteet mukaan lukien.

Nucleus-istutteen luotettavuusraportti

1,86 Mt | PDF

Lataa nyt

Vastuuvapauslauseke

Tämä materiaali on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisille. Jos olet kuluttaja, keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

Viitteet

  1. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2017, Sept; Arkistoidut tiedot.

  2. Cochlear Limited. D1296247. CLTD 5620 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2017, Sept; Arkistoidut tiedot.