Milloin istutteita kannattaa harkita lapsille

Jos lapsellasi on edelleen ongelmia kehittymisessä, voi olla aika harkita kuuloistutetta.

Nainen leikkii Cochlear-istutetta käyttävän taaperon kanssa

Lapsesi kuulonalenema voi olla pelottavaa ja hämmentävää. On kuitenkin tärkeää tietää, että et ole yksin.

Jopa viisi vauvaa tuhannesta syntyy kärsien kuulonalenemasta tai menettää kuulonsa pian syntymänsä jälkeen.1 Jos lapsesi on yksi näistä vauvoista, hänen kuulonsa parantamiseen voi olla vaihtoehtoja.

Jos kuulokojeet eivät mielestäsi anna tarpeeksi etua lapsellesi, on tärkeää harkita kuuloistutetta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

”Olemme 100 % varmoja, että Natalie voi kasvaa aivan kuin tavallisesti kuulevat ystävänsä.”*1

- Charlene, Cochlear™ Nucleus® -käyttäjän Natalien äiti

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.

Viitteet

  1. 10 facts about Deafness [Internet]. World Health Organization; (2018), [viitattu 5.10.2018]. Saatavissa osoitteessa: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/