Kanso

Kanso® je zvukový procesor kochleárního implantátu umístěný mimo ucho. Je tak diskrétní, až je prakticky nepostřehnutelný, tak malý a komfortní, že můžete zapomenout na to, že jej nosíte.

Vyzkoušejte si zvukový procesor Kanso® a podívejte se, jak na vás vypadá!

Kanso® je zvukový procesor kochleárního implantátu umístěný mimo ucho. Je tak diskrétní, až je prakticky nepostřehnutelný, tak malý a komfortní, že můžete zapomenout na to, že jej nosíte.

  • Nahrajte fotografii nebo si vyberte jednu z našich
  • Vyberte si zvukový procesor v požadované barvě
  • Upravte vlasy přes zvukový procesor Kanso a podívejte se, jak to vypadá

Ne všechny funkce jsou v interaktivním nástroji Try Kanso On dostupné. Bude nutné používat myš a klávesnici nebo dotykovou obrazovku, abyste mohli přizpůsobit velikost fotografie a používat nástroj pro úpravu vlasů odpovídajícím způsobem.

Interaktivní nástroj Try Kanso On byl vytvořen proto, aby pomohl potenciálním uživatelům pouze s vizualizací používání produktu. Společnost Cochlear nezaručuje výstup zobrazený výše. Výsledky se mohou lišit.

Žádné fotografie nahrané do interaktivního nástroje Try Kanso On nebudou uloženy, kopírovány ani uchovávány společností Cochlear nebo třetí stranou jménem společnosti Cochlear.