Příznaky ztráty sluchu

Znalost komunikačních milníků může pomoci identifikovat časné příznaky ztráty sluchu.

Three boys playing with toys

Novorozenci začínají slyšet a rozeznávat rytmus a melodii hlasů v prvních měsících po narození. Často odpovídají broukáním, když na ně mluvíte. Neléčený problém se sluchem může mít devastující dopad na schopnost dítěte naučit se mluvený jazyk. To pak má vliv na jejich výuku, vzdělávání, kariérní možnosti i celkovou kvalitu života. Níže uvedené komunikační milníky vám pomohou rozpoznat časné příznaky ztráty sluchu u vašeho dítěte. Máte-li jakékoliv obavy o vývoj vašeho dítěte, kontaktujte svého odborníka na poruchy sluchu a požádejte ho o vyšetření sluchu.

Jak obvykle reagují kojenci s normálním sluchem

 • Novorozenci - novorozenci se obvykle vylekají nebo s sebou trhnou při náhlém hlasitém zvuku. Také někdy otočí hlavu ve směru zvuku.
 • V 2. měsíci - sluch vašeho dítěte se zlepšil. Teď by mělo slyšet zvuky různých výšek, intenzit a tónů.
 • V 3.-4. měsíci - vaše dítě začíná rozeznávat váš hlas (rodiče) a dokáže vyslovit souhlásky (M, K, G, P a B) a některé samohlásky.
 • V 5.-6. měsíci - se vaše dítě může začít chichotat. Broukání začíná znít více jako slova.
 • V 8.-9. měsíci - vaše dítě začíná chápat vztah mezi slovy a gesty.
 • V 11.-12. měsíci - vaše dítě nyní začíná rozumět jednoduchým slovům jako „ham“, „ne“ nebo „pojď“. Mělo by začít říkat slova jako „mama“ nebo „papa“.

Vaše dítě možná potřebuje kompletní vyšetření sluchu, pokud:

 • screeningová zkouška v nemocnici naznačila možný problém
 • neabsolvovalo screeningovou zkoušku v nemocnici
 • nevyvíjejí se u něj normální sluchové reakce tak, jak jsou uvedeny výše.

Váš kojenec nebo batole možná potřebuje kompletní vyšetření sluchu, pokud:

 • nereaguje na věci, které mu říkáte, nebo se zdá, že ani nezaznamenal, že s ním mluvíte
 • chce, abyste zopakovali, co jste řekli (platí více pro starší děti než pro kojence)
 • musí se podívat doprava a doleva, aby zjistil, odkud přichází hlas nebo zvuk
 • začíná mluvit později než ostatní děti stejného věku (podle sdělení učitelů atd.)
 • není schopno správně vyslovit slova a věty
 • má problémy poslouchat jeden hlas, když mluví více lidí současně
 • propásne rychlé nebo tiché zvuky
 • má špatné výsledky ve škole.

Dítě libovolného věku možná potřebuje kompletní vyšetření sluchu, pokud:

 • chce, abyste zopakovali, co jste řekli (platí více pro starší děti než pro kojence)
 • trpělo nemocí, která mohla způsobit ztrátu sluchu
 • mu bylo diagnostikováno jiné onemocnění, které někdy zahrnuje i ztrátu sluchu
 • absolvovalo léčebné postupy, které někdy mohou mít za vedlejší účinek ztrátu sluchu
 • se ve vaší rodině vyskytují problémy se sluchem (ztráta sluchu je dědičná).

Běžné chování u dětí trpících ztrátou sluchu

 • Jsou smutné - protože nerozumějí, proč na ně lidé křičí
 • Jsou rozzlobené a frustrované - z toho, že neslyší nebo že nemohou komunikovat
 • Ostýchají se - zejména u lidí, které neznají, protože nerozumí všemu, co říkají
 • Jsou ve škole tiché a uzavřené - pokud dobře neslyší učitele nebo neposlouchají pokyny
 • Jsou vyčerpané - slyšení je stojí hodně energie. Děti trpící ztrátou sluchu jsou často večer unavené
 • Zlobí - problematické chování může někdy u dětí maskovat poškození sluchu. Často je „problematické chování“ způsobeno frustrací ze špatného sluchu
 • Mají nízké sebevědomí - lidé a vrstevníci mohou dojít k závěru, že dítě je vývojově opožděné, pokud jim chybí informace, a dítě může začít věřit, že není schopné dělat věci, které jejich vrstevníci mohou

 

Pokud se domníváte, že vaše dítě má problém se sluchem, kontaktujte nejbližší kliniku nebo odborníka na poruchy sluchu.