Moje dítě trpí ztrátou sluchu

Přečtěte si více o různých typech ztráty sluchu, jaký může mít každý z nich dopad na vaše dítě a jak je možné je řešit.

Girl sitting on a couch

Když zvažujete řešení, která by mohla pomoci vašemu dítěti, je důležité vzít do úvahy všechny možnosti a příležitosti. Sluchadla mohou pomoci většině dětí s mírnou až střední ztrátou sluchu. Avšak dětem, které trpí převodní ztrátou sluchu nebo těžkou až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu, nemohou stačit ani nejmodernější a nejvýkonnější sluchadla. Pokud je to váš případ, implantovatelné řešení může být dobrou volbou pro vaše dítě.

Jakým typem ztráty sluchu vaše dítě trpí?

Převodní ztráta sluchu

Tento typ ztráty sluchu je způsoben překážkou ve vnějším nebo středním uchu. Sluchadla musí zvýšit hlasitost, aby protlačily zvuk skrz tuto překážku do vnitřního ucha, a to může způsobit, že zvuk je zkreslený a není jasný. Některé děti se také narodí bez zvukovodu, takže sluchadla u nich nelze použít. Implantáty pro kostní vedení Baha ® představují osvědčené, efektivní a dlouhodobé řešení při převodní ztrátě sluchu. Systém Baha převádí zvuk na vibrace, které se do vnitřního ucha dostávají přes kost, čímž se obchází existující překážka ve vnějším nebo středním uchu. Je to přirozený způsob slyšení a velkou část zvuků, které vaše dítě slyší každý den, včetně svého vlastního hlasu, slyší částečně díky stejnému jevu. Vaše dítě může dosáhnout čistějšího zvuku s menším zkreslením ve srovnání se sluchadlem, protože systém Baha obchází překážky ve vnějším nebo středním uchu.

Senzorineurální ztráta sluchu v obou uších

Ačkoliv se jí někdy říká „nervová hluchota“, je senzorineurální ztráta sluchu způsobena poškozením vnitřního ucha nebo hlemýždě, ne sluchového nervu. Sluchadla zvuk zesilují, ale u dětí s těžkou až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu je zesílený zvuk často velmi zkreslený. Kochleární implantát je osvědčené, efektivní a dlouhodobé řešení pro děti s úplnou senzorineurální ztrátou sluchu. Je to elektronické zařízení, které se chirurgicky implantuje tak, aby obcházelo poškozenou vnitřní část ucha a stimulovalo přímo sluchový nerv. Na rozdíl od sluchadel, kochleární implantát zvuky nezesiluje. Převádí zvukové vlny na elektrické impulsy a vysílá je do vnitřního ucha způsobem, který napodobuje přirozený sluch. Proto kochleární implantáty mohou poskytnout dětem s těžkou až úplnou ztrátou sluchu skutečnou schopnost slyšet zvuky a lépe rozumět řeči.

Senzorineurální ztráta sluchu v jednom uchu

Úplná ztráta sluchu na jedné straně se také nazývá jednostrannou hluchotou (SSD). Některé děti se s SSD rodí nebo může být SSD vyvolána jinými faktory, jako jsou onemocnění, traumata nebo vystavení hlasitým hlukům. Není-li tato omezená schopnost rozeznávat zvuky léčena, může mít dopad na pokroky vašeho dítěte ve škole. Může oddálit rozvoj životně důležitých jazykových a řečových dovedností 1, což pak může mít za následek poruchy učení i chování2. Implantáty pro kostní vedení Baha mohou být efektivní léčbou pro děti s SSD. Obnovují sluch tím, že přenášejí zvuk z poškozeného ucha do fungujícího vnitřního ucha na druhé straně. To pomáhá dítěti zlepšit srozumitelnost řeči - takže je pro něj jednodušší zapojit se do práce ve škole a komunikovat s učiteli i spolužáky.

Kdy bych měl jednat?

Když zvažujete řešení, která by mohla pomoci vašemu dítěti, je důležité vzít do úvahy všechny možnosti a příležitosti. Ale pamatujte, že záleží na každém okamžiku, bez ohledu na to, pro jaké řešení se rozhodnete. Včasný zásah dává vašemu dítěti největší šanci, že bude moci rozvinout své kritické řečové, jazykové a komunikační schopnosti. 

 

S kým bych si měl promluvit?

Specialista s vámi může probrat jednotlivé možnosti, které jsou vhodné pro vaše dítě, a pomoci vám při informovaném rozhodnutí. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít kliniku, která je vám nejblíže. Při pomoci vašemu dítěti na cestě za slyšením je nejdůležitější, abyste měli k dispozici všechny informace.

 

  1. Lieu JEC et.al. Unilateral hearing loss is associated with worse speech-language scores in children. Paediatrics 2010; 125 (6):1348-55.
  2. Felinger J et.al. The impact of language skills on mental health in teenagers with hearing impairment. Acta Psychiatr Scand 2009; 120: 153-59.