Trpím ztrátou sluchu

Přečtěte si více o různých typech ztráty sluchu, jaký na vás mohou mít dopad a jak je možné je řešit.

Smiling woman in a suit

Výběr nejlepšího řešení pro vaši ztrátu sluchu závisí na jejím typu a závažnosti. Sluchadla mohou pomoci mnohým lidem s mírnou až středně závažnou ztrátou sluchu - mohou zlepšit jejich celkový poslech a porozumění řeči ve většině situací. Ale pokud trpíte převodní ztrátou sluchu nebo závažnou až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu, ani nejmodernější a nejvýkonnější pomůcky nemohou stačit. Pokud je to váš případ, implantát pro vás může být dobrou volbou.

Jakým typem ztráty sluchu trpíte?

Převodní ztráta sluchu

Tento typ ztráty sluchu je způsoben překážkou ve vnějším nebo středním uchu. Sluchadla musí zvýšit hlasitost, aby protlačily zvuk skrz tuto překážku do vnitřního ucha, a to může způsobit, že zvuk je zkreslený a nejasný. Implantáty pro kostní vedení Baha ® představují osvědčené, efektivní a dlouhodobé řešení při převodní ztrátě sluchu. Systém Baha převádí zvuk na vibrace, které se do vnitřního ucha dostávají přes kost, čímž je obcházena existující překážka ve vnějším nebo středním uchu. Jedná se o přirozený způsob slyšení a velkou část zvuků, které slyšíte každý den, včetně svého vlastního hlasu, slyšíte částečně díky stejnému jevu. Protože systém Baha obchází překážky ve vnějším nebo středním uchu, můžete dosáhnout čistějšího zvuku s menším zkreslením ve srovnání se sluchadlem.

Senzorineurální ztráta sluchu

Ačkoliv se jí říká „nervová hluchota“, je senzorineurální ztráta sluchu způsobena poškozením vnitřního ucha nebo hlemýždě, ne sluchového nervu. Sluchadla zesilují zvuk, ale pokud trpíte závažnou až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu v obou uších, zesílený vstup ze sluchadel může znít velmi zkresleně. Kochleární implantát je osvědčené, efektivní a dlouhodobé řešení při úplné senzorineurální ztrátě sluchu. Jedná se o elektronické zařízení, které se chirurgicky implantuje tak, aby obcházelo poškozenou vnitřní část ucha a stimulovalo přímo sluchový nerv. Na rozdíl od sluchadel, která jednoduše zvuk zesilují, kochleární implantáty převádějí zvukové vlny na elektrické impulsy způsobem, který napodobuje přirozený sluch.

Senzorineurální ztráta sluchu v jednom uchu

Trpíte-li úplnou ztrátou sluchu v jednom uchu - které se říká jednostranná hluchota (SSD) - nejste sami. Tento stav je poměrně častý. Možná jste se s ní už narodili, možná se problém objevil až později. SSD způsobuje, že je obtížné rozumět řeči při hluku na pozadí nebo lokalizovat směr kroků, dopravy nebo zvonícího telefonu. Implantáty pro kostní vedení Baha představují osvědčené, efektivní a dlouhodobé řešení pro jednostrannou hluchotu. Systém Baha vysílá zvuk přes kost, z poškozeného ucha do fungujícího vnitřního ucha na druhé straně. Tím usnadňuje porozumění řečí v hlučných situacích a zmírňuje tlumení zvuků na hluché straně. Máte-li normální sluch nebo mírnou ztrátu sluchu v dobrém uchu, implantát pro kostní vedení pro vás může být dobrou volbou.

Kdy bych měl jednat?

Když zvažujete řešení, která by vám mohla pomoci, je důležité vzít do úvahy všechny možnosti a příležitosti. Specialista s vámi může projít jednotlivé možnosti a pomoci vám při informovaném rozhodnutí. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít kliniku, která je vám nejblíž. Až se budete rozhodovat jak dál, je nejdůležitější, abyste měli k dispozici všechny informace.