Senzorineurální ztráta sluchu

Termín senzorineurální ztráta sluchu popisuje dva různé problémy: smyslovou poruchu týkající se vnitřního ucha a nervovou poruchu týkající se sluchového nervu.

Sensoneural hearing loss

Co je to?

V minulosti bývala senzorineurální ztráta sluchu označována za „nervovou hluchotu“. Nyní víme, že ve většině případů je zdrojem problému spíše vnitřní ucho než sluchový nerv. Avšak i nadále řadíme tyto dva problémy k sobě, protože vnitřní ucho a sluchový nerv jsou vzájemně propojeny a musí spolupracovat.

A to je další důvod, proč musí být ztráta sluchu léčena urychleně - nervové části sluchové soustavy „sestupné“ potřebují vstupy ze smyslových částí „vzestupné“, aby mohly růst a zůstat zdravé.

Jaké jsou příčiny?

Příčiny senzorineurální ztráty sluchu mohou být různé, ale obecně je můžeme rozdělit do dvou kategorií: vrozené a získané.

Vrozená ztráta sluchu je přítomna od narození a je nejčastějším problémem u novorozenců. Může být buď dědičná, nebo způsobená abnormálním vývojem v prenatální fázi. Před vývojem vakcíny byly zarděnky častou příčinou vrozené ztráty sluchu.

Získaná ztráta sluchu, ke které dochází po narození, může být způsobena širokou škálou faktorů. Patří mezi ně traumata, presbyakuze (stařecká nedoslýchavost), vystavení se hluku ze strojů, zařízení nebo střelných zbraní, Meniérova choroba a meningitida. Ototoxické léky - které sice poškozují sluch, ale mohou být nezbytné k léčbě některých život ohrožujících stavů - mohou také vyvolat ztrátu sluchu. Nádor na sluchovém nervu může způsobit vzácnější nervovou ztrátu sluchu.

Jaké jsou příznaky?

Trpíte-li senzorineurální ztrátou sluchu v obou uších, máte pravděpodobně problém s porozuměním řeči, ačkoliv se zdá být dostatečně hlasitá. Pokud jen v jednom uchu, můžete mít problémy s lokalizováním zvuků nebo slyšením při hluku na pozadí.

Jaká je léčba?

Léčba při senzorineurální ztrátě sluchu je různá, závisí na závažnosti ztráty sluchu a zda jsou postiženy obě uši nebo jen jedno.

Obě uši

Sluchadla mohou pomoci většině lidí s mírnou až střední senzorineurální ztrátou sluchu v obou uších. U závažnějších stupňů ztráty sluchu sluchadla někdy nepomáhají dostatečně. Je to proto, že senzorineurální ztráta sluchu způsobuje zkreslování zvuků. Zesílení zvuku ve sluchadle znamená, že je hlasitější, ale ne nutně čistější. Dokonce i kvalitní sluchové pomůcky mohou zvuky zkreslovat, pokud je vnitřní ucho závažně poškozeno.

Pokud trpíte středně těžkou až úplnou ztrátou sluchu a sluchadla vám už nepomáhají, možná byste se měli dozvědět něco více o kochleárních implantátech. Kochleární implantát je elektronické zařízení, které se chirurgicky implantuje tak, aby obcházelo poškozenou vnitřní část ucha a stimulovalo přímo sluchový nerv. Na rozdíl od sluchadel, která jednoduše zvuk zesilují, kochleární implantáty převádějí zvukové vlny na elektrické impulsy způsobem, který napodobuje přirozený sluch.

Dozvědět se více o systému Nucleus®

Jedno ucho

Trpíte-li mírnou až středně těžkou senzorineurální ztrátou sluchu v jednom uchu, pak je pro vás konvenční sluchadlo nejčastější možné řešení. Avšak protože sluchadla potřebují určitý stupeň využitelného sluchu, nemohou pomoci v případě úplné ztráty sluchu.

Při těžké ztrátě sluchu mohou implantáty pro kostní vedení Baha® přenášet zvuk přes kost, z poškozeného ucha do fungujícího vnitřního ucha na druhé straně. To usnadňuje porozumění řečí v hlučných situacích a zmírňuje ztlumení zvuků na hluché straně. Máte-li normální sluch nebo mírnou ztrátu sluchu, může být pro vás implantát pro kostní vedení dobrou volbou.

Dozvědět se více o systému Baha