Onemocnění

Existuje široká škála onemocnění, u kterých se ztráta sluchu vyskytuje jako příznak nebo následek.

Older man smiling