Elektroakustické implantáty

Systémy elektroakustických implantátů umožňují lidem se ztrátou sluchu na vysokých frekvencích slyšet vysokofrekvenční zvuky, které jsou velmi důležité pro porozumění řeči a pro úspěšnou komunikaci.

John rowland with his grandchild

Co je to elektroakustický implantát?

Systémy elektroakustických implantátů umožňují lidem se ztrátou sluchu na vysokých frekvencích slyšet vysokofrekvenční zvuky, které jsou velmi důležité pro porozumění řeči a pro úspěšnou komunikaci. Lidem trpícím ztrátou sluchu na vysokých frekvencích nemohou samotná sluchadla poskytnout spolehlivý přístup k těmto zvukům.

Komu mohou pomoci?

Máte problémy s porozuměním řeči, i když používáte sluchadlo? Pokud ano, nejste sami. Mnozí lidé neslyší každodenní zvuky jasně, což pro ně může být obrovským zdrojem frustrace.

Zní vám to povědomě? Zvažte následující:

 • Slévá se vám hluk na pozadí se zvuky v restauraci, v práci, na rodinných setkáních?
 • Stává se, že máte problémy slyšet zvuky, které jste dříve slyšeli už zdálky?
 • Máte problémy se sledováním dialogů v televizi, přičemž ostatní říkají, že je televize příliš nahlas?
 • Je pro vás telefonování obtížné?

Pokud jste odpověděli „ano“ na kteroukoliv z výše uvedených otázek, existuje velká pravděpodobnost, že neslyšíte dostatečně zvuky na vysokých frekvencích. Možná, že jste slyšeli, že se tomu říká „částečná hluchota“. Schopnost slyšet a vyhodnotit tyto zvuky je nezbytná pro úplný sluchový vjem.

Jak fungují?

Elektrická cesta

 1. Externí zvukový procesor zachycuje zvuk a převádí ho na digitální signály
 2. Zvukový procesor vysílá digitální vysokofrekvenční signály do implantátu
 3. Implantát převádí vysokofrekvenční signály na elektrickou energii, kterou odesílá do svazku elektrod uvnitř hlemýždě
 4. Reakce nervu způsobená elektrickou i akustickou stimulací je zasílána do mozku, který ji kombinuje do vnímaného zvuku
How hybrid system works

Akustická cesta

      A. Vnější zvukový procesor vysílá nízkofrekvenční zvuky do akustické komponenty

      B. Akustická komponenta zesiluje nízkofrekvenční zvuky a odesílá je normální sluchovou dráhou

      C. Zesílené zvuky aktivují sluchový nerv

      D.Reakce nervu způsobená elektrickou i akustickou stimulací je zasílána do mozku, který ji kombinuje do vnímaného zvuku

 • Jaké jsou přínosy elektroakustických implantátů?

  Lidé se systémem Hybrid popisují různé přínosy, včetně následujících:

  • lepší porozumění řeči nejen v tichém prostředí, ale i v hlučných situacích1
  • vylepšený požitek z hudby2

  Navíc zažívají lepší vnímání zvuků okolí – od důležitých zvuků jako jsou alarmy, zvonky u dveří a přibližující se auta, po jemné zvuky přírody jako je padající déšť, štěbetající ptáci nebo štěkající psi.

 

 1. Diskusní příspěvek společnosti Cochlear. Interim Result from international multi-centre clinical trial. October 2011.
 2. Gantz, B.J., Turner, C.W., Gfeller, K.E., & Lowder, M. (2005). Preservation of hearing in cochlear implant surgery: Advantages of combined electrical and acoustical speech processing, The Laryngoscope, 115, 796-802.