Partnerské organizace a komunity

Cochlear spojuje své uživatelé a pomáhá jim sdílet mezi sebou užitečné informace. Níže naleznete informace určené pro Vás nebo cestu Vašeho dítěte do světa sluchu.

Mother, father and child smiling

Nadační fond Dar sluchu


Nadační fond Dar sluchu byl založen s cílem podpořit neslyšící s minimální ztrátou sluchu až po úplnou hluchotu.
V případně totální ztráty sluchu existuje způsob, jak vrátit neslyšící zpět mezi slyšící. Pokud máte problém se sluchem, nebo víte o někomu, kdo tento problém má, kontaktujte nás!


Spolek uživatelů kochleárního implantátu – SUKI


Občanské sdružení si klade za cíl setkávat se, vyměňovat si zkušenosti, řešit společné problémy, pomáhat druhým a být v kontaktu s odborníky zabývajícími se problematikou kochleárních implantací. Hlavním posláním SUKI je organizovat pravidelná setkání implatovaných a jejich rodin.


CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

 

Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost.