Promluvte si s někým, kdo je v podobné situaci jako vy

Pokud se zajímáte o sluchové implantáty, mohou se objevit různé otázky a nejasnosti. Proto je dobré, když si o nich můžete promluvit s ostatními.

Spojit se s dobrovolníkem
Banner CZ (1).jpg

Dobrovolníci Cochlear jsou lidé, kteří již mají sluchový implantát od Cochlearu. Cochlear má velkou komunitu dobrovolníků, kteří se těší na to, až se s Vámi podělí o své pozitivní zkušenosti. Navázat kontakt je možno individuálně, ve skupinách, telefonicky nebo přes email – tak, jak je vám to nejpohodlnější.

Testimonial volunteer Cochlear implant Petra czech republic

Petra, uživatelka sluchového procesoru Cochlear™ Kanso® a sluchadla (ReSound)

Druh ztráty sluchu: percepční ztráta sluchu

„Po narození dcer jsem postupně ztrácela sluch. Nejprve slábly zvuky, později jsem přestávala rozumět běžné mluvě. Díky starší dceři, která má kochleární implantát od dvou let, nebylo rozhodnutí těžké. Byla mou inspirací a motivací.“

Testimonial volunteer Vavrikovi family

Vavříkovi, příběh neobyčejné rodiny

3 uživatelé sluchových procesorů Cochlear™ Nucleus 7®

„První kochleární implantáty v naší rodině dostal náš starší syn Viki. Už ve 14 měsících se stal uživatelem dvou kochleárních systémů. Letos to jsou 3 roky od operace a jeho výsledky předčily naše očekávání. Díky kochleárnímu implantátu má vynikající sluch, velký řečový apetit a jeho slovní zásoba je na jeho věk neuvěřitelně bohatá. Poté následoval mladší bráška Vojtík, uživatel řečového procesoru Nucleus 7® a sluchadla Resound. Jeho rozvoj řeči je stejně bouřlivý jako u Vikiho. Nově je uživatelem i tatínek a v blízké době bude následovat i maminka. Budeme tak celá rodina ‚kochlíků‘.“

Testimonial volunteer Katka cochlear implant czech republic.jpg

Katka, uživatelka systému Cochlear™ Nucleus® (oboustranně)

Druh ztráty sluchu: Ztráta sluchu po meningitidě ve 2 letech

„Díky kochleárním implantátům dokážu i to, o čem se mi dříve ani nesnilo. Otvírají mi dveře ke komunikaci s celým světem a i po mnoha letech s kochleárními implantáty stále objevuju nové věci a zvuky. Tento technologický zázrak mě naprosto fascinuje a jsem ráda, že mohu žít právě v této době, která přináší tak úžasné technické možnosti.“

Testimonial volunteer Denisa Cochlear implant czech republic.jpg

Denisa, uživatelka systému Cochlear™ Baha® SuperPower

Druh ztráty sluchu: Jednostranná hluchota

''Mám jednostrannou hluchotu a Baha 5 Super Power mi pomáhá každý den v různých situacích. Jak v práci při komunikaci, tak venku k poslechu zvuků přírody. Díky kostnímu řešení Baha 5 Super Power slyším zvuky, o kterých jsem dřív ani nevěděla.''

 

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.