Stipendia

Stipendium Graema Clarka, poskytované společností Cochlear, pomáhá vysokoškolským studentům v jejich dalším studiu.

1948_HR_crop.jpg

Toto jedinečné stipendium je určeno pro uživatele sluchových implantátů Cochlear™ ve střední a východní Evropě, kteří v současné době studují na vysoké škole nebo se na studium právě připravují. Vítězný student získává finanční podporu ve výši 5 000 EUR, která je rozdělená do dvou plateb.

Zájemci o účast v soutěži o stipendium Graema Clarka hlásící se v České a Slovenské republice musí:

  • být občané ČR nebo SR implantovaní zařízením společnosti Cochlear v českém nebo slovenském centru kochleárních implantací.
  • dosáhnout věku minimálně 16 let v den uzávěrky přihlášek.

Kandidáti musí také:

  • v současné době studovat poslední ročník střední školy a být přijati k prezenční nebo jiné formě terciárního vzdělávání

NEBO

  • být dospělými studenty, kteří jsou přijati k denní nebo jiné formě terciárního vzdělávání

NEBO

  • být studenty, kteří v současné době absolvují prezenční vysokoškolské vzdělání nebo jinou formu terciárního vzdělávání.

Graema Clark

Profesor Graeme Clark působil na oddělení otolaryngologie na Univerzitě v Melbourne. Průkopnická výzkumná práce jeho týmu vedla k vývoji prvního multikanálového kochleárního implantátu známého také jako „bionické ucho“, který byl poprvé použit v roce 1978. Tým také vyrobil první implantát Cochlear Nucleus v roce 1982.

Celoživotní odhodlání profesora Clarka najít řešení pro těžce sluchově postižené inspirovalo revoluci nejen pro ty, kteří trpí ztrátou sluchu, ale také pro jejich rodiny a přátele.

Kdy je možné podávat žádosti o stipendium?

Žádosti jsou přijímány průběžně až do uzávěrky. Máte-li zájem o podrobné informace a o podání žádosti, stáhněte si tento formulář. Žádost o stipendium musí být podaná v angličtině.

Jaká je forma a výše stipendia?

Stipendium je poskytováno formou finanční podpory ve výši 5 000 EUR vyplácené přímo vítězi ve dvou splátkách:

  • První splátka – po udělení stipendia.
  • Druhá splátka – následující rok, 12 měsíců po první splátce.

Jak se vybírá vítěz?

Stipendium udělujeme na základě studijních výsledků a projevené oddanosti k poslání a ideálům společnosti Cochlear, kterými jsou pomoc druhým, laskavost a empatie.

Vítěze vybírá porota složená ze tří odborníků společnosti Cochlear na základě podaných přihlášek. Rozhodnutí poroty je konečné.

Jak bude výherce informován?

Výherce kontaktujeme e-mailem do 6 měsíců od data uzávěrky.

Stáhněte si formulář žádosti a brožuru ZDE. Brožura je k dispozici pouze v angličtině.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.