Stipendia

Cena Graeme Clarka ve formě stipendia, kterou poskytuje společnost Cochlear™, pomáhá jednotlivcům dále se vzdělávat na univerzitách.

1948_HR_crop.jpg

Toto jedinečné stipendium je určeno pro uživatele systému Nucleus® po celém světě. Vítězný student obdrží finanční podporu ve výši 5 000 EUR, která je rozdělena do dvou plateb.

Stipendium CEE je otevřeno uživatelům Cochlear systému Nucleus®, kteří jsou:

  • Český nebo slovenský rezident implantován v jednom z center kochleárních implantací v ČR nebo SR.
  • 16 let nebo více v době uzávěrky přihlášek.

Kandidáti musí také:

  • v současné době dokončovat svůj poslední ročník školy nebo šestiletou formu studia,
  • být přijati k prezenční nebo jiné formě terciárního vzdělávání

NEBO

  • být dospělými studenty, kteří byli přijati k denní nebo jiné formě terciárního vzdělávání

NEBO

  • být studenty, kteří v současné době absolvují prezenční vysokoškolské vzdělání nebo jinou formu terciárního vzdělávání.

Práce Graemea Clarka

Profesor Graeme Clark byl profesorem otolaryngologie na Univerzitě v Melbourne. Průkopnická práce jeho oddělení vedla k tomu, že byl v roce 1978 vyvinut první vícekanálový výzkumný implantát – známý také jako „bionické ucho“. Tým také vyrobil první implantát Nucleus v roce 1982.

Celoživotní závazek profesora Clarka najít řešení pro sluchově postižené inspiroval začátek revoluce nejen pro ty, kteří mají vážnou až hlubokou ztrátu sluchu, ale také pro jejich rodiny a přátele.

Kdy je zahájen proces podávání žádosti o stipendium?

Žádosti jsou nyní otevřeny. Chcete-li zahájit proces podávání žádosti, stáhněte si tento formulář.

Jaká je hodnota stipendia?

Stipendium je v hodnotě 5 000 EUR, vyplácené přímo vítězi ve dvou splátkách:

  • První splátka – po získání stipendia.
  • Druhá splátka – o rok později.

Jak se vybírá vítěz?

Stipendium udělujeme na základě akademických úspěchů a prokázaného závazku k ideálům soucitu a laskavosti k druhým, k němu se hlásí společnost Cochlear.

Rozhodčí tým tří nezávislých odborníků v oblasti implantátů Cochlear vybere vítěze na základě podaných přihlášek. Rozhodnutí poroty je konečné.

Jak bude výherce informován?

Výherce kontaktujeme e-mailem do 6 měsíců od data uzávěrky.

Stáhněte si formulář žádosti a brožuru ZDE.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.