Indikace

Informace o indikacích a vhodnosti kochleárních implantátů pro dospělé i děti.

Friends in the kitchen

 

Kritéria kandidatury pro kochleární implantáty se liší podle jednotlivých zemí a příslušného kompetentního orgánu, který sleduje zdravotnické prostředky (tj. TUV v Evropské unii, FDA v USA, TGA v Austrálii). Konkrétní kritéria kandidatury pro konkrétní kochleární implantát si ověřte u vašeho kompetentního orgánu.

Indikace a kontraindikace obsažené v příbalovém letáku pro lékaře ke kochleárnímu implantátu Nucleus® 5 jsou reprodukovány níže. Kochleární implantát je určen k obnovení úrovně sluchových vjemů prostřednictvím elektrické stimulace sluchového nervu.

 

 

Nucleus cochlear implant diagram

Dospělí

Kochleární implantát s přímou elektrodou Cochlear™ Nucleus® CI422 je určen pro použití u pacientů ve věku 18 let a starších, kteří trpí oboustranným, pre-, peri- nebo postlingválním senzorineurálním postižením sluchu a kterým příslušná binaurální sluchadla přinášejí omezený přínos. Tyto jednotlivci obvykle trpí střední až úplnou ztrátou sluchu na nízkých frekvencích a úplnou (≥90 dB HL) ztrátou sluchu na středních až vysokých frekvencích. Omezený přínos zesílení je definován jako dosažení skóre 50 % nebo nižšího na uchu, které se má implantovat, (60 % nebo méně za nejlepších podmínek se sluchadlem) v testech otevřené slovní audiometrie.

Děti

Systém kochleárního implantátu je určen pro použití u dětí ve věku 12 až 24 měsíců, které trpí úplnou oboustrannou senzorineurální ztrátou sluchu a kterým příslušná binaurální sluchadla přinášejí omezený přínos. U dětí dvouletých nebo starších se může vyskytovat závažná až úplná ztráta sluchu oboustranně. U mladších dětí je omezený přínos definován jako nedostatečný pokrok ve vývoji jednoduchých sluchových dovedností ve spojení s vhodným zesílením a účastí na intenzivní sluchové rehabilitaci po dobu tří až šest měsíců. Doporučuje se, aby byl omezený přínos kvantifikován podle měřítek jako je stupnice Meaningful Auditory Integration Scale nebo zkouška časné percepce řeči. U starších dětí je omezený přínos definován jako ≤ 30 % správných odpovědí pro otevřenou sadu testu Multisyllabic Lexical Neighbourhood Test (MLNT) nebo Lexical Neighbourhood Test (LNT), v závislosti na kognitivních a jazykových dovednostech dítěte. U dětí, které dříve nepoužívaly sluchadla, se doporučuje provést zkoušku poslechu trvající tři až šest měsíců.

Kontraindikace

Kochleární implantát není indikován pro osoby s následujícími stavy:

  1. hluchota způsobená lézemi ve sluchovém nervu nebo centrálních sluchových drahách
  2. aktivní infekce středního ucha
  3. nedostatečný vývoj hlemýždě
  4. perforace bubínku za přítomnosti aktivního onemocnění středního ucha.