Surgical Care

Řešení Surgical Care jsou navržená tak, aby zlepšovala výsledky uživatelů pomocí využitelných intraoperačních informací, které optimalizují umístění zařízení.

Audioložka provádí s pacientkou test sluchu

Optimalizace chirurgické péče

Chápeme, že máte důležitou roli při zajišťování co nejlepších poslechových výsledků pro vaše pacienty. Proto jsme i nadále průkopníky nových technologií a vyvíjíme řešení, která jsou navržena tak, aby zlepšila zkušenosti s operacemi pro vás i vaše pacienty.

S řešeními Surgical Care lze zlepšit výsledky uživatelů pomocí intraoperačních nástrojů a informací. Díky větší jistotě při zavádění implantátu můžete optimalizovat výsledky operace i pooperační klinický výkon.

Systém Nucleus® SmartNav

Systém Nucleus® SmartNav si klade za cíl nastavit novou normu  v oblasti intraoperačního měření tím, že během operace poskytuje bezdrátově, v reálném čase informace na podporu navigace při zavádění elektrod u pacientů s kochleárním implantátem. Toto řešení na bázi iPadu s procesorem nošeným mimo ucho poskytuje intuitivní pracovní postup, který vám pomůže při operaci a poskytne vám zpětnou vazbu v reálném čase, abyste se mohli na sále lépe rozhodovat. Nucleus® SmartNav vám pomůže sledovat a monitorovat zavádění elektrod, abyste dosáhli požadovaného umístění a poslechových výsledků.

K intraoperačním měřením Nucleus® SmartNav patří:

 • Kontrola umístění – poskytuje cenné informace o konečném umístění elektrod a je navržena tak, aby snížila potřebu intraoperačního zobrazování po zavedení elektrod.1–3
 • Úhlová hloubka zavedení – poskytuje měření úhlové hloubky zavedení a konečné polohy elektrody v reálném čase.4–6
 • Rychlost zavádění – poskytuje zpětnou vazbu o rychlosti a konzistenci zavádění elektrod.7–8
 • Měření impedancí a AutoNRT® – poskytuje jistotu, že zařízení funguje, jak má, ještě než odejdete z operačního sálu.9–10
Audioložka provádí s pacientkou test sluchu

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

*Aplikace Cochlear™ Nucleus® SmartNav

 1. Cochlear Limited. D1653452 V1 SEP19. Execution of Electrode Array Tip Fold Over Detection Algorithm Sensitivity Validation.
 2. Cochlear Limited. D1639507 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5663 Volta Study).
 3. Cochlear Limited. D1640845 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5676 study).
 4. Morrel, W. G., Holder, J. T., Dawant, B. M., et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Dostupné na https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 5. Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 6. Heutink, F.,de Rijk, S. R., Verbist, B. M., Huinck, W. J., & Mylanus, E. A. M. Angular Electrode Insertion Depth and Speech Perception in Adults With a Cochlear Implant: A Systematic Review. Otology & Neurotology. (2019). 40(7):900–910. Dostupné na https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002298.
 7. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 8. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 9. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 10. Botros et al. AutoNRTTM: An automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus® FreedomTM cochlear implant via machine intelligence. Artificial Intelligence in Medicine (2007) 40, 15—28.