Surgical Care

Řešení Surgical Care jsou navržená tak, aby zlepšovala výsledky uživatelů pomocí využitelných informací získaných v průběhu operace, které optimalizují umístění zařízení.

Audioložka provádí s pacientkou test sluchu

Optimalizace řešení Surgical Care

Řešení Surgical Care společnosti Cochlear je součástí našeho portfolia Connected Care, které mění způsob, jakým se lidé propojují s péčí v různých prostředích – od chirurgického sálu přes kliniku až po běžný život pacienta.

Naše řešení Surgical Care poskytuje nástroje a informace získané v průběhu operace, které slouží k dosažení lepších výsledků pacientů. Díky větší jistotě při zavádění zařízení lze optimalizovat výsledky implantace a tím i pooperační klinický přínos zařízení.

Systém Nucleus® SmartNav

Oceněný1 systém Nucleus SmartNav poskytuje bezdrátově a v reálném čase řadu důležitých informací pro podporu zavedení kochleárního implantátu a dává tak větší jistotu, že operace proběhla úspěšně a elektroda byla správně umístěna.2

Toto řešení založené na iPadu a mimoušním měřicím procesoru nabízí přehledné intuitivní ovládání a měření, která vám pomohou při implantaci. Informace o okamžité rychlosti a úhlové hloubce poskytují zpětnou vazbu důležitou k optimalizaci postupu při zavádění elektrody.3–8

Bezdrátové připojení, automatická registrace implantátů a intuitivní design umožňují plynulejší práci na operačním sále.9

Data lze poté přímo importovat do nastavovacího softwaru Custom Sound® Pro a využít k vytváření MAP (poslechových programů).10

SmartNav_OR_GettyImages-542739409.jpg

Intraoperační měření Nucleus SmartNav:

 • Kontrola umístění – poskytuje cenné informace o konečné polozex elektrod a je navržena tak, aby snížila potřebu intraoperačního snímkování.8,9
 • Úhlová hloubka zavedení – poskytuje průběžné měření úhlové hloubky zavedení a konečné polohy elektrod v reálném čase.**6–7
 • Rychlost zavádění – poskytuje zpětnou vazbu o rychlosti a konzistenci zavádění elektrod.3–5
 • Impedance – poskytuje jistotu, že zařízení správně funguje, ještě než odejdete z operačního sálu.2,11
 • Pokročilé měření a měření AutoNRT® – Nucleus SmartNav zahrnuje jak AutoNRT, tak pokročilé NRT pro získání prahových hodnot nervové odezvy, potvrzení funkce nervu a pro podporu pozdější aktivace implantátu.9,11
 • Prahová hodnota elektricky evokovaného stapediálního reflexu (eSRT) – potvrzuje reakci nervu na elektrickou stimulaci a pomáhá stanovit vhodné stimulační úrovně.9,11

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

* Aplikace Cochlear™ Nucleus® SmartNav

** Při použití systému Nucleus SmartNav s perimodiolární elektrodou je funkce úhlové hloubky zavedení deaktivována.

Odkazy
 1. Australian Good Design Award® Gold Winner; (2022), https://good-design.org/projects/nucleus-smartnav/.
 2. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 3. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 4. Rajan GP, Kontorinis G, Kuthubutheen J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurootol. (2013); 18(1):17-22.
 5. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 6. Morrel, WG, Holder, JT, Dawant, BM, et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Dostupné na https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 7. Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 8. Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Angular Insertion Monitoring Algorithm TRL6 Validation.
 9. Cochlear Limited. D1946550 Uživatelská příručka k aplikaci Nucleus® SmartNav společnosti Cochlear.
 10. Cochlear Limited. D1840640 Uživatelská příručka Custom Sound Pro.
 11. Botros A, van Dijk B, Killian M. AutoNR: an automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus Freedom cochlear implant via machine intelligence. Artif Intell Med. 2007 květen; 40(1):15-28.