In-clinic Care

In-clinic Care vám poskytuje nástroje, které potřebujete k tomu, aby každá návštěva na klinice přinesla pacientovi ten nejlepší výsledek.

Obrázek M

Zefektivnění klinické péče

Základem vaší práce je poskytování individuální péče pacientům. A stejně jako vy, i my ve společnosti Cochlear vždy začínáme tím, že přemýšlíme o lidech a o tom, co potřebují. Proto vám naše řešení In-clinic Care pomáhají optimalizovat péči o pacienty a dávají vám tak víc času na to, aby každá návštěva na klinice přinesla vašim pacientům ty nejlepší výsledky. V našich řešení In-clinic Care se využívají data z chirurgických zákroků – a také rozsáhlé údaje společnosti Cochlear o nastavení a výkonu – k informacím pro programování a k optimalizaci poslechových výsledků během návštěv v ordinaci.

Komplexní sortiment nastavovacích softwarů společnosti Cochlear a portál myCochlear Professional vám pomohou podpořit uživatele, aby mohli opět komunikovat s blízkými lidmi a okolním světem.

Obrázek M

„Cochlear nám poskytuje nástroje, díky kterým se už nemusíme soustředit na zařízení a můžeme se soustředit na cíle a poslechové výsledky, kterých se uživatelé snaží dosáhnout"*¹

– Australský audiolog

Nastavovací software společnosti Cochlear™

Naše portfolio nastavovacích softwarů pro kochleární implantáty a kostní vedení nabízí intuitivní grafiku a pracovní postupy s průvodcem, které vám pomohou dosáhnout správného nastavení u každého pacienta.

Nabízíme následující nastavovací software:

  • Nastavovací software Custom Sound® Pro určený pro zvukové procesory Nucleus® a Kanso®
  • Nastavovací software Baha® pro zvukové procesory Baha
  • Nastavovací software Osia® pro zvukové procesory Osia

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Uvedená vyjádření jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.