Kdy zvažovat implantáty pro děti

Pokud má vaše dítě opakovaně problém dosahovat vývojových mezníků, možná nastal čas uvažovat o sluchových implantátech.

Žena komunikuje s batoletem, které má implantát Cochlear

Pokud má vaše dítě ztrátu sluchu, může to být skličující a možná nevíte, co dělat. Je ale důležité vědět, že nejste sami.

Až pět z každých 1 000 dětí se narodí se ztrátou sluchu nebo ztratí sluch brzy po narození.1 Pokud je vaše dítě jedním z nich, mohou existovat možnosti, jak jeho sluch zlepšit.

Pokud si myslíte, že sluchadla vašemu dítěti dostatečně nepomáhají, je důležité zvážit sluchový implantát raději dřív než později.

„Jsme si stoprocentně jistí, že Natalie může vyrůstat stejně jako její vrstevnice, které slyší.“*1

– Charlene, maminka Natalie, uživatelky implantátu Cochlear™ Nucleus®

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. 10 Facts on Deafness [Internet]. World Health Organization; (2018), [citováno 5. října 2018]. Dostupné na: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/