Žena s implantátem Cochlear mluví přes chytrý telefon

Chytré bimodální řešení ztráty sluchu

Využijte obě uši.1 Objevte chytré bimodální řešení ztráty sluchu od společností Cochlear a Resound, navržené pro chytré telefony a kompatibilní zařízení.2

Výhody bimodálního slyšení

Uši fungují jako tým, a aby mozek mohl efektivně zpracovávat zvuk, potřebuje obě uši.1 Pro mnoho lidí je bimodální řešení ztráty sluchu, se sluchadlem na jednom uchu a kochleárním implantátem na druhém, řešením, díky kterému slyší nejlépe.

Při porovnání s používáním sluchadla nebo kochleárního implantátu samostatně uvádějí uživatelé bimodálního slyšení, že mají přirozenější sluchové vjemy2, zlepšené porozumění řeči v tichu i hluku3–6, zlepšené vnímání hudby7 a lepší fungování v prostředí reálného života.3

V jedné studii uváděli uživatelé bimodálního slyšení také větší spokojenost se svým poslechovým výkonem v porovnání s tím, když předtím používali dvě sluchadla.8

Pro vysoce kvalitní sluchové vjemy a pokročilé připojení nabízíme chytré bimodální řešení ztráty sluchu ve spolupráci s firmou ReSound, která je v oblasti sluchadel průkopníkem.

Bimodální řešení od Smart Hearing Alliance

Cochlear spolupracuje s firmou ReSound v rámci spojenectví Smart Hearing Alliance, takže když někdo potřebuje sluchadlo a sluchový implantát, naše produkty hladce spolupracují. Bimodální řešení ztráty sluchu od Smart Hearing Alliance poskytuje všechny výhody bimodálního slyšení a má ještě další přednosti.

Z výzkumu vyplynulo, že u bimodálních uživatelů s implantátem Cochlear™ a sluchadlem ReSound byla větší pravděpodobnost, že slyšeli v hlučném prostředí, a také že pro ně bylo snadnější telefonovat, než pro ty, kdo používali jiná bimodální řešení. Z dotazovaných osob jich 72 % uvedlo, že s velkou pravděpodobností své řešení ztráty sluchu někomu doporučí.9

Smart Hearing Alliance byla první, kdo nabídl chytré bimodální řešení ztráty sluchu, které umožňuje přímé streamování do obou uší z kompatibilního zařízení Apple nebo Android™.*

Loga Cochlear a ReSound

Chytré bimodální řešení ztráty sluchu

Christopher, uživatel produktu společnosti Cochlear, hraje s kamarádem na kytaru

„Technologie bimodálního slyšení, kterou mám od společností Cochlear a ReSound, mi pomáhají žít život, o kterém jsem si myslel, že už je ztracený. Navždycky budu vděčný za tenhle úžasný dar opětovného slyšení.“*1

– Christopher J., bimodální uživatel řešení Smart Hearing Alliance

Další možnosti pro bimodální slyšení

Muž chatuje na iPadu s vnučkou

Bimodální slyšení je dostupné v různých kombinacích zařízení, které vám umožní slyšet co nejlépe na obě uši.

Vyloučení odpovědnosti

ReSound je součástí skupiny GN group. GN zlepšuje lidem život pomocí inteligentních řešení ztráty sluchu.

* Informace o kompatibilitě a zařízeních najdete na stránkách cochlear.com/compatibility a resound.com/compatibility

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1Uvedená vyjádření jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého odborného zdravotníka.

Apple, logo Apple, Apple Watch, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích. App Store je servisní ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Odkazy
  1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28. dubna 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
  2. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
  3. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
  4. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
  5. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 Jun); 20, 353–373.
  6. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
  7. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
  8. Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponzorovala společnost Cochlear].
  9. Cochlear Limited. D1627134. Cochlear Bimodal Experience Survey - April 2019. 2019, Jun.