Slyšet oběma ušima

Když máte bez obav přejít ulici nebo s někým mluvit na hlučném místě, slyšet oběma ušima má několik výhod.

Tři dospělí při společném jídle na zahradě

Co na této stránce najdete

 • Proč je důležité slyšet oběma ušima
 • Výhody, které přináší slyšení pomocí sluchadla a sluchového implantátu.
 • Příběh bilaterálně implantovaného uživatele.

Proč je důležité slyšet oběma ušima

Uši pracují jako tým, a když má mozek určit polohu zvuku a lépe slyšet v hlučném prostředí, potřebuje obě uši.1 Slyšení oběma ušima se nazývá binaurální slyšení. Pokud slyšíte jen na jedno ucho (jednostranné slyšení), je těžké zvládat níže uvedené úkoly.

Rozumět řeči v hluku

Pokud slyšíte jen na jedno ucho, je těžší rozumět řeči v hlučném prostředí.

Když slyšíte oběma ušima, také to usnadňuje mozku selektivní slyšení. To znamená, že se můžete soustředit na ty rozhovory, které chcete slyšet.2

Určovat polohu, odkud zvuk přichází2

Pokud nebudete vědět, odkud zvuk přichází, může to být problém.

Pro děti může být těžké sledovat učitele ve třídě nebo spoluhráče při sportu.

Pro dospělé může být těžké řídit auto v silném provozu. Pro všechny může být nebezpečné přecházet rušnou silnici.

Vyhnout se efektu „hlavového stínu“

Aby vaše „slyšící ucho“ mohlo poslat zvuky do mozku, ty musí z neslyšící strany cestovat kolem hlavy. Výsledkem je, že může být těžké zvuky jasně slyšet a rozumět, zejména v hluku.1 Platí to hlavně pro zvuky o vyšší frekvencí.1

Si užívají hudby

Lidé, kteří ztratili sluch v jednom uchu, říkají, že si hudbu méně užívají a popisují, že ve srovnání s tím, jak zněla oběma ušima, jim teď zní nepříjemně, nevýrazně nebo nepřirozeně.3

Binaurální slyšení a rozvoj řeči u dětí

Když děti slyší oběma ušima, pomáhá jim to lépe rozumět řeči a jazyku. To je důležité pro to, jak se učí a rozvíjejí.4

„Dostala jsem implantáty v letech 2009 a 2011. A když najednou slyšíte, je to jako když rozsvítíte světlo v tmavé místnosti.“*¹

– Rusty, uživatelka implantátů Cochlear™

Co je bimodální slyšení?

Pro mnoho lidí je řešením, které jim umožňuje slyšet nejlépe na obě uši, když používají na jednom uchu kochleární implantát a na druhém sluchadlo. Této kombinaci se říká bimodální slyšení.

Určitým lidem může bimodální slyšení poskytnout lepší sluchový zážitek, než kdyby používali dvě sluchadla nebo kochleární implantát samostatně.

Uživatelé bimodálního slyšení uvádějí, že ve srovnání s používáním samotného sluchadla nebo kochleárního implantátu:

 • mají přirozenější poslech5

 • lépe rozumí řeči v tichu i hluku6–8

 • lépe vnímají hudbu9 

 • lépe fungují v běžných situacích8 

V jedné velké studii uváděli bimodální uživatelé také větší spokojenost se svým poslechem, když ho porovnávali s předchozím používáním dvou sluchadel.10

Oboustranné slyšení: dva sluchové ímplantáty

Pokud máte bimodální sluchové řešení, ale přesto máte problém porozumět řeči, mohou vám nebo vašemu blízkému pomoci oboustranné sluchové implantáty.

Děti tráví většinu času, kdy jsou vzhůru, ve složitém a hlučném prostředí.11 

Děti s oboustrannými implantáty dosahují lepších poslechových výsledků dřív než děti s jednostranným implantátem.11

Odborník na péči o sluch vám může poradit, jaké možnosti bimodální nebo oboustranné léčby ztráty sluchu by byly vhodné pro vás nebo vašeho blízkého.

 

Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

 1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28. dubna 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
 2. Hearing Aids | What is a Binaural Hearing Aid (Sluchadla | Co je binaurální sluchadlo) [Internet]. Betterhearing.org. 2018 [citováno 12. září 2018]. 
 3. Meehan S, Hough E, Crundwell G, Knappett R, Smith M, Baguley D. The Impact of Single-Sided Deafness upon Music Appreciation. Journal of the American Academy of Audiology. 2017;28(5):444-462.
 4. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 1. října 2001; 22(5):365-80.
 5. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
 6. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
 7. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
 8. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
 9. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
 10. Předběžná data v archivu: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].
 11. Escorihuela García V, et al. (2016). Comparative study between unilateral and bilateral cochlear implantation in children of one and two years of age.