Pokyny k vyšetření MRI

Zjistěte si více o vyšetření MRI a vašem implantabilním systému Cochlear™.

Společnost Cochlear byla prvním výrobcem, který myslel na kompatibilitu s MRI a představil kochleární implantáty s vyjímatelnými magnety, a to už v roce 1997. 

Ať používáte systém Cochlear™ Nucleus®, nebo systém Cochlear Baha®, můžete mít prospěch z technologie kompatibilní s MRI.*

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k používání. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*Indikace MRI se mohou na některých trzích lišit.