Jak slyšíme

Zjistěte si, jak sluch funguje, proč máme dvě uši a jak sluch ovlivňuje každodenní život.

Uživatel systému Cochlear drží za ruce dvě vnučky, když skáčou na trampolíně

Co na této stránce najdete

  • Jak funguje náš přirozený sluch.
  • Jaké to má výhody, když slyšíme na obě uši.
  • Jak ztráta sluchu ovlivňuje jiné oblasti života.

Jak slyšíme

Ačkoli sluch je proces, při kterém nám zvuk prochází vnějším, středním a vnitřním uchem, je to mozek, který to, co slyšíme, interpretuje.

Každá část ucha hraje při přenosu zvuku zásadní roli.

  • Vnější ucho – část, kterou vidíte (boltec), a zvukovod.

  • Střední ucho – ušní bubínek a tři drobné spojené kůstky, kterým se říká kladívko, kovadlinka a třmínek.

  • Vnitřní ucho – hlemýžď (latinsky cochlea), sluchový nerv a také polokruhovité kanálky, které nám pomáhají držet rovnováhu.

Náš přirozený sluch závisí na tom, jak tyto části spolupracují. Pokud máte kdekoli v tomto procesu nějaký problém, možná trpíte ztrátou sluchu.

Slyšet oběma ušima

Lidské tělo je složené z řady párů: dvě oči, uši, nosní dírky, ruce a nohy. Mozek tyto páry využívá ke koordinaci a co nejlepšímu fungování těla.

Podobně naše uši fungují jako pár. Máme dvě uši, díky kterým máme schopnost určit, odkud přichází zvuk, reagovat na hlasitost, abychom snesli hlasité zvuky, a vychutnávat si zvuk v lepší kvalitě (slyšíme vlastně stereo).

Když člověk slyší na obě uši, snadněji rozumí řeči a určí, odkud zvuky přicházejí.1

Sluch, komunikace a funkce mozku

Sluch je prvním krokem k rozvoji komunikačních schopností. Sluchem se děti učí rozpoznávat rodiče – už v děloze si začnou všímat zvuků. Sluch je také klíčovou součástí toho, jak se děti učí mluvit, protože se učí napodobováním zvuků.

Ačkoli sluch není jediný způsob komunikace, ztráta sluchu má značný vliv na to, jak mluvíme a komunikujeme.

U starších lidí se ztrátou sluchu se ve srovnání s lidmi, kteří slyší normálně, častěji vyskytují další problémy – zhoršená schopnost jasně myslet nebo si pamatovat. Když člověk slyší na obě uši, snadněji rozumí a určí, odkud zvuky přicházejí.2

Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. Litovsky RY, Johnstone PM, Godar SP. Benefits of bilateral cochlear implants and/or hearing aids in children. Int J Audiol. 2006; 45(Suppl): S78-91.
  2. https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_linked_to_accelerated_brain_tissue_loss