Příznaky ztráty sluchu u dětí

Pokud si myslíte, že vaše dítě má ztrátu sluchu, měli byste hledat určité příznaky.

Malá dívka s implantátem Cochlear kreslí pastelkami

Co na této stránce najdete

 • Příznaky ztráty sluchu u dětí.
 • Typické mezníky dětského mluvení.

Příznaky ztráty sluchu nejsou vždy zřejmé. Tady najdete několik příznaků, které je potřeba hledat, a průvodce vývojem sluchu a řeči u malých dětí.

„Michaelovi byly asi tři měsíce a byl ve své ohrádce. Hráli jsme si s hračkami, měl jsem u sebe pískací míček a hned u jeho hlavy jsem dělal hlasitý zvuk. Všiml jsem si, že se za zvukem vůbec nepohnul.“*1

– Robert, otec Michaela, uživatele systému Cochlear™ Nucleus®

Ve většině případů se ztráta sluchu dítěte zjistí testováním brzy po narození. Někdy je ale těžší ji rozpoznat.

Možná nevíte, jestli má vaše dítě ztrátu sluchu — zvlášť pokud ještě nezačalo mluvit. Proto je důležité už teď znát příznaky, abyste byli připraveni podle potřeby jednat.

Některé možné příznaky ztráty sluchu u kojence nebo batolete

 • Nereaguje na hlasité zvuky.

 • Nezjišťuje nebo nepoznává, odkud zvuk přichází.

 • Přestalo žvatlat a experimentovat s vydáváním zvuků.

 • Stále žvatlá, ale není patrný pokrok ke srozumitelnější řeči.

 • Nereaguje na hlasy, ani když ho někdo drží.

Věk a fáze, kdy se děti obvykle učí poslouchat a mluvit1

Může být užitečné vědět něco víc o meznících ve vývoji sluchu a řeči. Pomocí těchto doporučení můžete lépe porozumět tomu, jaké pokroky vaše dítě dělá:

Věk

Poslouchání a porozumění

Řeč a jazyk

Od narození do 3 měsíců

 • Polekají ho hlasité zvuky

 • Usmívá se, když se na něj mluví

 • Zdá se, že rozeznává hlas rodičů, a pokud pláče, utiší se

 • Při kojení reaguje na zvuk a změní chování

 • Vrní

 • Při různých potřebách pláče různě

 • Usmívá se, když vidí rodiče

4–6 měsíců

 • Pohybuje očima ve směru zvuků

 • Reaguje na změny tónu vašeho hlasu

 • Všimne si hraček, které vydávají zvuky

 • Věnuje pozornost hudbě

 • Žvatlání se stále víc podobá řeči

 • Vyjadřuje nahlas vzrušení a nelibost

 • Když zůstane samo nebo si hraje s vámi, brouká si

7 měsíců až 1 rok

 • Užívá si hry jako na jukanou nebo paci paci pacičky

 • Otočí se a dívá se ve směru zvuků

 • Poslouchá, když s ním někdo mluví

 • Rozezná slova pro běžné věci jako „hrníček“, „bota“

 • Žvatlání má dlouhé i krátké skupiny zvuků, například „be-be“

 • K získání a udržení pozornosti používá řeč nebo jiný zvuk než pláč

 • Napodobuje různé zvuky řeči

 • Má jedno nebo dvě slova („pa-pa“, „mama“), i když nemusí být jasná

1–2 roky

 • Když se ho zeptáte, ukáže několik částí těla

 • Řídí se jednoduchými příkazy a rozumí jednoduchým otázkám

 • Poslouchá jednoduché příběhy, písničky a říkadla

 • Ukazuje na obrázky v knize, když je pojmenujete

 • Každý měsíc říká víc slov

 • Používá jedno- až dvouslovné otázky („kde číča?“)

 • Spojuje dvě slova dohromady („víc papu“)

 • Na začátku slov používá mnoho různých souhláskových zvuků

Pamatujte, že některé děti s normálním sluchem mohou těchto mezníků dosáhnout později. Pokud budete mít jakékoli obavy, měli byste si co nejdřív promluvit s odborníkem, který vašemu dítěti poskytuje zdravotní péči.

Některé možné příznaky ztráty sluchu u dítěte školního věku

 • Neřídí se jednoduchými příkazy, například „obuj se“ nebo nerozumí jednoduchým pokynům.

 • Je snadno frustrované nebo zažívá velká nedorozumění.

 • Zaostává, pokud jde o řečové a komunikační schopnosti.

 • Spoléhá na odezírání ze rtů.

 • Na konci vyučování vyčerpané z toho, jak se soustředí, aby rozumělo řeči.

Co dělat, pokud si myslíte, že vaše dítě má ztrátu sluchu

Prvním krokem je navštívit vašeho dětského lékaře a říct mu o vašich obavách. Může dítěti vyšetřit uši a doporučit další postup.

Pokud by vašemu dítěti nemohla pomoci tradiční sluchadla, možná bude mít prospěch z jiných sluchových řešení, jako jsou kochleární implantáty a implantáty pro kostní vedení.

Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

 1. Speech and Language Developmental Milestones [Internet]. NIDCD. 2018 [citováno 13. září 2018]. Dostupné na: https://www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language