Độ tin cậy của Thiết bị cấy bên trong Nucleus®

Với thiết bị cấy bên trong ốc tai, bạn muốn lựa chọn một giải pháp trợ thính cho hiện tại và tương lai. Đó là lý do tại sao độ tin cậy lại quan trọng.

Cháu trai thì thầm với ông

Nội dung bạn sẽ thấy trên trang này

 • Vì sao độ tin cậy của thiết bị cấy bên trong lại quan trọng.
 • Thành tích về độ tin cậy đã được chứng minh của Thiết bị cấy bên trong Cochlear™ Nucleus®.
 • Câu chuyện về người dùng thương mại nhỏ tuổi đầu tiên của Cochlear, Holly Taylor, người đã dựa vào thiết bị cấy bên trong trong hơn 30 năm.

Độ tin cậy mà người dùng có thể trông đợi

Chọn một thiết bị cấy bên trong ốc tai là một quyết định quan trọng. Dù là người lớn hay trẻ em thì ai cũng muốn tin tưởng rằng họ đang lựa chọn giải pháp trợ thính phù hợp cho tương lai.

Cùng với hiệu suất nghe, độ tin cậy của thiết bị cấy bên trong mà mọi người lựa chọn có thể mang lại sự yên tâm trong suốt nhiều năm sau này. Đó là lý do tại sao việc Thiết bị cấy bên trong Cochlear Nucleus đã chứng minh được độ tin cậy vượt trội theo thời gian cho cả người lớn và trẻ em lại rất quan trọng.1-2

Cochlear tạo nên tiêu chuẩn về độ tin cậy của thiết bị cấy bên trong1-2. Tính minh bạch quan trọng đối với chúng tôi, do vậy chúng tôi đáp ứng và báo cáo theo các tiêu chuẩn toàn cầu độc lập về độ tin cậy của thiết bị cấy bên trong, công bố dữ liệu cho mọi thế hệ thiết bị cấy bên trong, trong quá khứ và hiện tại.4-6

Có hơn 500.000 Thiết bị cấy bên trong Cochlear Nucleus đã được đăng ký trên toàn thế giới2

Stat-ProfilePlus2023.png

Báo cáo về Độ tin cậy của Cochlear Nucleus (Tập 21, xuất bản tháng 3 năm 2023, dữ liệu tính đến tháng 12 năm 2022) cho thấy các kết quả sau:

 • Được tung ra thị trường vào năm 2019, Thiết bị cấy bên trong ProfileTM Plus Series đã mang lại CSP* kết hợp 99,87% trong vòng 4 năm từ hơn 70.000 thiết bị được cấy bên trong.2
 • Thiết bị cấy bên trong Profile Series đã thể hiện được độ tin cậy với CSP* kết hợp 99,68% trong 9 năm từ hơn 107.000 thiết bị đã đăng ký.2
 • Thiết bị cấy bên trong Cochlear Nucleus CI24RE Series có độ tin cậy dài hạn của CSP 98,92% trong 18 năm với hơn 214.000 thiết bị đã đăng ký.2

Để biết thêm thông tin về dữ liệu độ tin cậy của Cochlear, vui lòng tải xuống báo cáo bên dưới.

 

Báo cáo về độ tin cậy của hệ thống Cochlear Nucleus

Tập 21 - Tháng 12/2022 | PDF

2 MB | PDF

Tải xuống

Tại sao độ tin cậy của thiết bị cấy bên trong ốc tai lại quan trọng

Holly Taylor, người dùng thương mại nhỏ tuổi đầu tiên của Cochlear, đã dựa vào Thiết bị cấy bên trong ốc tai của mình trong hơn 30 năm. Tìm hiểu lý do tại sao Holly nói: "Tôi chọn chất lượng. Tôi chọn Cochlear".


Holly là thành viên gia đình của một cựu nhân viên tại Cochlear Limited.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

* CSP = Cumulative Survival Percentage. CSP tính cả các vấn đề liên quan đến thiết bị và tai nạn.

Tham khảo
 1. Dựa trên các thế hệ thiết bị cấy bên trong được ra mắt trong khoảng thời gian có thể so sánh với dữ liệu CSP trong hơn 5 năm.
 2. Cochlear Limited. D2073229 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 21 December 2022, Tháng 3/2023
 3. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005, Tháng 11;26(6):1097-9.
 4. International Standard ISO 5841-2:2000. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Geneva (Switzerland): International Organization for Standardization.
 5. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 6. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.