Chi phí và thanh toán

Tìm hiểu về chi phí cho Thiết bị cấy bên trong ốc tai™ và những gì được bảo hành.

Một bác sĩ thính học giới thiệu thiết bị cấy bên trong ốc tai với bệnh nhân

Cấy thiết bị cấy ghép thính giác là một bước thú vị để cải thiện khả năng nghe của bạn hoặc của người thân.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.