ความน่าเชื่อถือของประสาทหูเทียมแบบผ่าฝัง Nucleus®

ด้วยประสาทหูเทียม คุณจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสมสำหรับวันนี้และอนาคต นั่นเป็นเหตุผลที่ควาน่าเชื่อถือมีความสำคัญมาก

หลานชายกำลังกระซิบกับคุณปู่

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

 • ทำไมความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝังจึงสำคัญ
 • บันทึกความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วของอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง Cochlear™ Nucleus®

ความน่าเชื่อถือที่ผู้ใช้วางใจได้

การเลือกประสาทหูเทียมสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก พวกเขาต่างอยากที่จะวางใจได้ว่ากำลังเลือกวิธีการแก้ปัญหาการได้ยินที่เหมาะสมสำหรับอนาคต

นอกจากสมรรถนะในการได้ยินแล้ว ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝังที่แต่ละคนเลือกสามารถให้ความอุ่นใจไปได้อีกแสนนาน ด้วยเหตุนี้การที่ประสาทหูเทียมได้แสดงให้เห็นถึงประวัติความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วอย่างโดดเด่นสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กเป็นระยะเวลานานได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ1-2

Cochlear ได้กำหนดมาตรฐานของความน่าเชื่อถือสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง1-2 ความโปร่งใสสำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง และผยแพร่ข้อมูลอุปกรณ์ช่วยฟังแบบฝังทุกรุ่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน4-6

Cochlear Nucleus Implants ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 แห่งทั่วโลก2

Stat-ProfilePlus2023.png

รายงานความน่าเชื่อถือของ Cochlear Nucleus (เล่มที่ 21 เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2023 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2022) แสดงผลดังต่อไปนี้:

 • ประสาทหูเทียมแบบฝัง ProfileTM Plus Series เปิดตัวเชิงพาณิชย์ในปี 2019 โดยส่งมอบโดยมีค่า CSP* รวมกันที่ 99.87% ภายใน 4 ปีจากการฝังอุปกรณ์กว่า 70,000 ชิ้น2
 • อุปกรณ์ช่วยฟังแบบฝัง Profile Series แสดงถึงความน่าเชื่อถือด้วยอัตรา CSP* รวมกันที่ 99.68% ภายใน 9 ปี โดยมีอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้มากกว่า 107,000 เครื่อง2
 • อุปกรณ์ช่วยฟังแบบฝัง Cochlear Nucleus CI24RE Series มีความน่าเชื่อถือในระยะยาวด้วยอัตรา CSP ที่ 98.92% ภายใน 18 ปี โดยมีอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้มากกว่า 214,000 เครื่อง2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความน่าเชื่อถือโดย Cochlear โปรดดาวน์โหลดรายงานด้านล่าง

 

รายงานความน่าเชื่อถือของประสาทหูเทียม Cochlear Nucleus

เล่มที่ 21 - ธันวาคม 2022 | PDF

2 MB | PDF

ดาวน์โหลดเลยตอนนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

* CSP = อัตราการอยู่รอดของอุปกรณ์ CSP รวมถึงปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์และอุบัติเหตุ

เอกสารอ้างอิง
 1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของประสาทหูเทียมแบบผ่าฝังที่เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่เทียบเคียงได้กับข้อมูล CSP 5 ปีขึ้นไป
 2. Cochlear Limited. D2073229 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 21 December 2022, March 2023
 3. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol 2005 Nov;26(6):1097-9
 4. International Standard ISO 5841-2:2000. Implants for Surgery - Cardiac Pacemakers - Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Geneva (Switzerland): International Organization for Standardization.
 5. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explanations. Otol Neurotol 2010 Oct;31(8):1190-3
 6. ANSI/AAMI CI86 Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017) Arlington, VA: American National Standards Institute.