เมื่อใดที่ควรพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับเด็ก

หากลูกของคุณยังคงมีปัญหาเรื่องพัฒนาการตามวัย อาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณารักษาภาวะการสูญเสียการได้ยินของพวกเขา

ผู้หญิงกำลังคุยกับเด็กวัยหัดเดินที่ใส่ประสาทหูเทียม Cochlear

คุณคงจะกังวลใจและสับสนเมื่อรู้ว่าลูกของคุณสูญเสียการได้ยิน อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

มีเด็กทารกถึง 5 ในทุก 1,000 คนที่เกิดมาพร้อมการสูญเสียการได้ยินหรือสูญเสียการได้ยินทันทีหลังจากคลอด1 หากลูกของคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณมีตัวเลือกในการช่วยพัฒนาการได้ยินของพวกเขา

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความทุ่มเท ลูกของคุณจะมีโอกาสฟัง พูด และพัฒนาเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน

หากคุณคิดว่าลูกของคุณไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังอีกต่อไป สิ่งสำคัญคือการพิจารณาเลือกใช้ประสาทหูเทียมโดยเร็วที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. 10 facts about Deafness [Internet]. World Health Organization; (2018), [cited 5 October 2018]. เข้าถึงได้ที่: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/