ประสาทหูเทียมแบบ Hybrid™

คุณได้ยินเสียงความถี่ต่ำ เช่น เสียงสุนัขเห่าและเสียงเตือนสั้น ๆ แต่กลับไม่ได้ยินเสียงความถี่สูง เช่น เสียงนกหวีดและเสียงนกร้อง ใช่หรือไม่ ประสาทหูเทียมแบบไฮบริดอาจช่วยคุณได้

เอลเลน ผู้ใช้ระบบช่วยฟังแบบไฮบริดกำลังรับประทานอาหารเที่ยงกับครอบครัว

ประสาทหูเทียมแบบ Hybrid™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายช่วงการได้ยินเสียงความถี่ต่ำของคุณ พร้อมทั้งช่วยให้คุณได้ยินเสียงที่คุณมีปัญหาไม่ได้ยิน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา