Användarvillkor

Följande information är viktig när du använder Cochlears hemsida i Sverige.

Man and woman talking at work

Varumärken

Följande varumärken, ord och logotyper från Cochlear, är registrerade varumärken i ett eller flera länder.  Varumärkena får inte användas utan skriftlig tillåtelse från Cochlear.

                                                   

Advance Off-Stylet® AutoNRT® Baha Caleido® Baha Divino® Baha Intenso®
Baha® Beam® Clinicnet® Cochlear Nucleus® Contour®
Contour Advance® Custom Sound® Freedom® Hear now And always® Invisible Hearing®
NRT® Nucleus® Nucleus Clinicnet® Off-Stylet® SmartSound®
Vistafix® 科利耳®      

 

Följande varumärken, ord och logotyper från Cochlear, är under pågående registrering i en eller flera länder över hela världen.  Varumärkena får inte användas utan utan skriftlig tillåtelse från Cochlear.

CochlearTM Cochlear HybridTM CodacsTM HybridTM myCochlearTM  

Alla andra varumärken på vår hemsida och i annat material från Cochlear, som t.ex. pressmeddelanden, teknisk dokumentation och reklam, är respektive ägares egendom.

Skicka oss dina frågor eller kommentarer