"Jag har valt att vara mentor för att jag tycker att jag har något av värde att erbjuda till de människor som tvivlar på om de vill ha ett CI eller inte. Det är en glädje att hjälpa andra, som kanske tvekar om vad de ska tycka om CI."*¹

- Ulrik, Cochlear™ Nucleus®-användare

Ulrik delar med sig av sin erfarenhet från tiden efter CI-operationen och den efterföljande träningen. Och hur han trivs i rollen som mentor för personer som överväger ett CI-implantat.


M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.