"Jag blev erbjuden hörselträning på centret för specialundervisning i Slagelse. Och jag måste säga att jag hade riktigt riktigt duktiga lärare. Och så tror jag det handlar lite om, samma som när man ska lära sig att läsa, då ska du först kunna alfabetet, och när du lärt dig alfabetet, så börjar du knäcka koden och så börjar det komma fortare och fortare."*¹

- Erik, Cochlear™ Nucleus®-användare

Erik berättar om hur han fick kämpa i början efter CI-operationen och vikten av träning. Och varför han väljer att bli mentor.


M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.