“Jag känner mig delaktig, precis som alla andra. Jag tycker om att träna, vandra och vara ute överlag. Med två CI så tycker jag att man har mycket mera upplevelser. Det blir mycket lättare att lyssna på musik, man kan uppskatta musik igen.”*¹

- Tina , Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2-användare

Efter att nyligen ha fått sitt andra cochleaimplantat och då valt Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2‑ljudprocessorer på båda öronen, känner Tina att hennes liv är fyllt av ”så många fler positiva upplevelser” och att hon kan vara ännu mer delaktig i kommunikationen med andra. Se Tinas berättelse för att få reda på varför.

 

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.