Distansvård

Vården du behöver, när du behöver den.

Cochlear_2021_438_Lounge_Room_Coffee_Table_Senior_Female_BSACall_FemAud.jpg

Kvalitetsvård – var du än är

Kvalitetsvård – var du än är

Rätt hörselvård vid rätt tidpunkt är viktigt. Men att ta sig till kliniken kan ibland vara en utmaning beroende på var du bor, din förmåga att ta dig till kliniken eller dina arbets- och familjeåtaganden. Eller så rullar allt på bra, men du vill ändå ha tryggheten i att veta att personalen på din CI-klinik kontrollerar så allt fungerar som det ska för dig eller ditt barn. Och ger vård när det behövs. Med Distansvård kan du få tillgång till vård utan att behöva besöka kliniken - hemifrån, från jobbet eller när du är på resa.

Kvalitetsvård – var du än är

Rätt hörselvård vid rätt tidpunkt är viktigt. Men att ta sig till kliniken kan ibland vara en utmaning beroende på var du bor, din förmåga att ta dig till kliniken eller dina arbets- och familjeåtaganden. Eller så rullar allt på bra, men du vill ändå ha tryggheten i att veta att personalen på din CI-klinik kontrollerar så allt fungerar som det ska för dig eller ditt barn. Och ger vård när det behövs. Med Distansvård kan du få tillgång till vård utan att behöva besöka kliniken - hemifrån, från jobbet eller när du är på resa.

remote-check-phone.jpg

Tryggheten med Remote Check

Remote Check är ett bekvämt testverktyg som ger dig möjlighet att utföra en serie hörseltest hemma via Nucleus Smart App, utan att behöva besöka kliniken.

Personalen vid CI-kliniken kan be dig att genomföra en Remote Check som ett sätt att följa din utveckling, eller i stället för ett rutinbesök. Personalen vid CI-kliniken beslutar vilka Remote Check-aktiviteter de vill att du genomför och granskar resultaten för att se om det behövs en uppföljning.

Cochlear_2021_316_Lounge_Room_Coffee_Table_Female_Caucasian_BSACall_MaleAud.jpg

Bekvämligheten med Remote Assist

Med Remote Assist kan du boka in ett videobesök med personal vid CI-kliniken via Nucleus Smart App, så att du kan få vård i realtid utan att behöva besöka kliniken.

Under Remote Assist-sessionen kan du ta upp eventuella frågor med personalen vid CI-kliniken och din ljudprocessor fjärransluts till det programmeringsprogram som används av CI-kliniken. Detta innebär att de vid behov kan göra justeringar och ändringarna sparas automatiskt.

Redo för Distansvård

Är du redo för distansvård?

Personalen vid CI-kliniken kan registrera dig för Distansvård om du har en Nucleus 8-, Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor. Du behöver också en kompatibel smartphone* och ett Nucleus Smart App-konto.

google-play-badge.pngApple_App_Store_Badge.png
Cochlear_2021_849_Work_Desk_Female_Cauc_BSACall_FemAud.jpg

Att använda distansvård

Få reda på mer om hur Remote Check och Remote Assist fungerar i vår broschyr om distansvård

Ladda ned broschyren

Förbered dig för Distansvård med vår kom-igång-guide

Ladda ned guiden


Ansvarsfriskrivningar

*Information om ljudprocessorer, implantat, operativsystem och enheter som är kompatibla med Cochlears tjänster för Distansvård finns på www.cochlear.com/compatibility.

Prata med din audionom eller öronläkare om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.