MR: Cochlear™ Osia®-systemet

Ta reda på mer om hur Cochlear™ Osia®-implantat är kompatibla med MR-undersökningar, och få information om vad du bör göra innan du genomgår en MR-undersökning.

Cochlear Osia-implantat utformade för MR vid 1,5 T och 3,0 T

Våra Osia-implantat är det vi kallar för ”villkorat MR-kompatibla”. Det innebär att sjukvårdspersonal endast kan utföra MR-undersökningar på någon med ett Osia-implantat under mycket specifika förhållanden.

Personer med ett Osia-system kan undersökas med MR-kamera vid 1,5 T eller 3 T. Vid MR-undersökningar vid 3 T måste den interna magneten avlägsnas tillfälligt genom ett mindre medicinskt ingrepp*.

Alla som har ett Osia-implantat måste avlägsna samtliga av Osia-systemets externa komponenter (t.ex. ljudprocessorn) innan de går in i ett rum där det finns en magnetkamera.

Tala med personalen på kliniken om försiktighetsåtgärder innan du genomgår en MR-undersökning.

Vi är måna om att hjälpa dig

MR-kompatibilitet är bara en av många faktorer att beakta när man ska välja implantatsystem från Cochlear.

I kombination med vår exceptionellt beprövade tillförlitlighet, återspeglar allt i vår implantatdesign hur måna vi är om våra användare.

 

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*MR-indikationerna vid 1,5 T och 3 T kan skilja sig mellan olika länder. Tala med din läkare om de specifika indikationerna i ditt land.