Support för Nucleus®-ljudprocessor med Hybrid™-hörsel

Ta reda på hur du tar hand om din Cochlear Nucleus®-ljudprocessor med Hybrid-hjälpmedel och får ut mesta möjliga av dess funktioner med våra videoguider och supporthandböcker.

Nucleus 8, Nucleus 7 och Nucleus 6 är kompatibla med våra hybridlösningar.