Ingenjörskarriär på Cochlear

Cochlears branschledande teknik förändrar människors liv. Våra ingenjörer befinner sig i hjärtat av detta banbrytande arbete.

På Cochlear utmanar våra ingenjörer teknikens gränser för att se till att varje generation av hörselimplantat och ljudprocessorer ger ökade fördelar för våra kunder och den hörselvårdspersonal som supportar dem.

Vi förstår att innovation kräver stora investeringar. Det är därför vi investerar mer än 160 miljoner australiska dollar varje år i forskning och utveckling. Resultatet är mer än 100 registrerade patentgrupper och många branschpriser.

Vi tror också att samarbete inom banbrytande forskning är en grundförutsättning för innovation. Förutom att vi har några av världens bästa ingenjörer anställda i vårt globala team med mer än 350 personer inom forskning och utveckling, samarbetar vi med över 100 forskningscentra i mer än 20 länder.

Vilka karriärmöjligheter har Cochlear för ingenjörer?

Det finns karriärer för ingenjörer på Cochlear som passar personer med olika nivåer av expertis – vissa är mycket tekniska, andra mer inom lednings- eller supportfunktioner. Vi erbjuder permanenta och kontraktsbaserade möjligheter inom ett stort antal roller, bland annat:

 • Avdelningschefer och teamledare
 • Ingenjörer inom DSP, firmware och ASIC
 • Enhetsanalysingenjör

 • Ingenjörer inom elektricitet/elektronik

 • Tillverkningsingenjörer

 • Materialvetenskapsingenjörer

 • Mekanikingenjörer

 • Mekatronikingenjörer

 • Ingenjörer för industrialisering av nya produkter

 • Processingenjörer

 • Produktionsingenjörer

 • Projektingenjörer

 • Programchefer

 • Kvalitetsingenjörer

 • Forskningsingenjörer

 • Tillförlitlighetsingenjörer

 • RF-ingenjörer

 • Riskhanteringsingenjörer

 • Mjukvaruingenjörer

 • Ingenjörsarbete inom hållbarhet/produkters livscykel

 • Systemingenjörer

 • Systemanvändbarhetsingenjörer

 • Testsystemingenjörer

 • Verifierings- och valideringsingenjörerVi byter rekryteringsplattform

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.