Bevisat under lång tid

Ända sedan professor Graeme Clarks upptäckt med ett snäckskal och ett grässtrå fram till idag, är vi fast beslutna att fortsätta vårt engagemang i att utveckla avancerad hörselteknik.

Graeme.jpg

Detta hittar du på denna sida

  • Professor Graeme Clarks ambition om att ge hörseln åter till dem som behöver den.
  • Vårt åtagande att utveckla avancerad hörselteknik.
  • Vår berättelse och våra innovationer.

Vår berättelse

Vår berättelse började för mer än fyra decennier sedan, när professor Graeme Clark tog fram världens första cochleaimplantat med flera kanaler och skapade en helt ny behandling av hörselnedsättning.

I dag fortsätter vi professor Clarks arbete med att hjälpa människor med måttlig till gravt nedsatt hörsel, att uppleva ett liv fyllt med hörsel.

”Jag vill laga öron.”

Berättelsen om Cochlear kan spåras tillbaka till en man: professor Graeme Clark. År 1967 började professor Clark undersöka sätt att hjälpa människor att höra igen, inspirerad av sin far som var drabbad av nedsatt hörsel.

Andra sa att det var omöjligt. Professor Clark lät sig inte avskräckas, utan samarbetade med andra skarpa hjärnor för att ta fram en banbrytande lösning. Det tog nästan ett årtionde, men 1978 lyckades han implantera det första cochleaimplantatet med flera kanaler, vilket gav inspiration till det företag vi är i dag.

Fortsättningen av professor Clarks arbete

Sedan dess har vi hjälpt hundratusentals människor i hela världen att få tillgång till ljuden som ger liv – oavsett om det är ett ord som yttras, en klocka som ringer eller en ton som spelas. Professor Clarks ursprungliga fokus på människors behov utgör än i dag vårt DNA.

Människor som använder våra hörsellösningar förtjänar vårt fortsatta engagemang i att utveckla avancerad hörselteknik. Från första början har vi hämtat inspiration från dig, och vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkters kvalitet och tillförlitlighet.

 

Milstolpar i vår historia

Cochlear är den första organisation som har fått ett cochleaimplantat med flera kanaler godkänt av Food and Drug Administration i USA.1

Ett cochleaimplantat

1978 – Rod Saunders blev den första person som fick ett cochleaimplantat med flera kanaler. ”Hej, Rod”, var de första orden han hörde.

Ett cochleaimplantat med flera kanaler

1982, vid 37 års ålder, blev Graham Carrick den första mottagaren av ett kommersiellt Cochlear Nucleus®-implantat.

Cochlears första mottagare av ett kommersiellt Cochlear Nucleus implantat Graham Carrick

Vid 4 års ålder blev Holly McDonnell den första användaren av ett Cochlear™ Nucleus® -implantat som var barn.

Första barnet som fick ett Nucleus-implantat, Holly McDonnell

För över 40 år sedan blev Mona Andersson från Sverige den första att få ett benledande Cochlear™ Baha®-implantat.

Första användaren av ett Baha-implantat Mona Andersson från Sverige

Vid 102 års ålder är Jack Walley den äldsta användaren av ett cochleaimplantat hittills.

Äldsta användaren hittills Jack Walley

Cochlears ljudprocessorer var först med dubbla mikrofoner2 som gör att människor kan fånga upp ljud från alla håll.

Ett cochleaimplantat med dubbla mikrofoner

På bilden: Nucleus® Freedom™ cochlea-implantatsystem 2005.

Cochlears ljudprocessorer är världens minsta och lättaste,3  vilket gör att den är mer bekväm att bära.

Ett cochleaimplantat

Våra benledda- och cochleaimplantat var de första som levererade ljudprocessor som är Made for iPhone4, som gör att man kan strömma musik, telefonsamtal och underhållning direkt till sin ljudprocessor.

En kvinna med ett cochleaimplantat använder en iPad

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Clark G. Cochlear Implants: Fundamentals and Applications. Springer-Verlag; New York: 2003.
  2. Patrick JF, Busby PA, Gibson PJ. The development of the Nucleus® Freedom™ cochlear implant system. Trends in amplification. 2006 Dec;10(4):175-200.
  3. Cochlear Limited D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2019, Sept; Data på fil.
  4. Apple Inc. 'Compatible hearing devices' [Internet]. Apple-support. 2017 [hänvisat till 15 februari 2019]. Kan hämtas från: https://support.apple.com/en-au/HT201466#compatible