Nucleus® cochleaimplantat

Cochleaimplantat är en beprövad, effektiv och varaktig lösning för personer med måttlig till grav hörselnedsättning. Cochlear var först med implantattekniken och är fortfarande marknadsledande.