Nucleus® cochleaimplantat

Cochleaimplantat är en beprövad, effektiv och varaktig lösning för personer med måttlig till grav hörselnedsättning.