Välj kvalitet. Välj Cochlear.

Valet av cochleaimplantat är väldigt viktigt. Oavsett om det är för dig själv eller en närstående så vill du vara säker på att du väljer den bästa hörsellösningen både för idag och framtiden. Ett tillförlitligt implantat är lika viktigt som förbättrad hörförmåga. Tillförlitligheten hos implantatet du väljer är ett mått på kvalitet och innebär sinnesfrid för din del, inte bara idag utan även för alla kommande år.

Cochlear™ Nucleus®-implantaten är de mest tillförlitliga i branschen1-3. Vi överträffar och följer oberoende globala standarder för implantattillförlitlighet4-7 och publicerar uppgifter för varje implantatgeneration, de tidigare såväl som den senaste.

Cochlear Nucleus rapport om systemtillförlitlighet | Volym 18, December 2019      Ladda ner nu

 

Mest tillförlitliga idag

Implant Reliability

Mest tillförlitlig över tid

Siffrorna talar för sig själva. Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden, idag** och över tid1-3. När du väljer Cochlear så väljer du alltså inte bara kvalitet, du väljer även vårt livslånga åtagande för din hörselupplevelse.

Klicka på diagrammet nedan för att förstora

Implantattillförlitlighet över tid1-3

Det mest tillförlitliga valet för barn

• När du väljer ett hörselimplantat för ditt barn förstår vi att du vill ha det bästa. Cochlear har marknadsledande implantattillförlitlighet för barn, med 99,71 % CSP* inom sex år för vårt Profile-serieimplantat och 100 % CSP inom ett år för vårt Profile Plus-serieimplantat1.

Obs.: MED-EL rapporterar inte data separat för vuxna och barn, vilket krävs enligt europeiska och internationella konsensusutlåtanden om tillförlitlighetsrapportering för cochleaimplantat.

Den mest valda

Med över 410 000 registrerade Cochlear Nucleus-implantat över hela världen1, 3 är Cochlear den mest betrodda leverantören av implanterbara hörsellösningar.

MED-EL rapporterar inte antalet registrerade cochleaimplantat.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

Fotnoter

*CSP = Kumulativ överlevnadsprocent – CSP omfattar både implantat- och olycksrelaterade problem.

**Senaste generationen cochleaimplantat tillgängliga den 31 december 2019

  1. Cochlear Limited. D1712187. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 18 December 2019. 2020, Mar.
  2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2020 [cited 25 February 2020]. Available from: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability
  3. 2019 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02 RevC. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2019.
  4. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Geneva (Switzerland): International Organization for Standardization. 2000.
  5. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Geneva (Switzerland): International Organization for Standardization. 2014.
  6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
  7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.