Välj kvalitet. Välj Cochlear.

Valet av cochleaimplantat är väldigt viktigt. Oavsett om det är för dig själv eller en närstående så vill du vara säker på att du väljer den bästa hörsellösningen både för idag och framtiden. Ett tillförlitligt implantat är lika viktigt som förbättrad hörförmåga. Tillförlitligheten hos implantatet du väljer är ett mått på kvalitet och innebär sinnesfrid för din del, inte bara idag utan även för alla kommande år.

Cochlear™ Nucleus®-implantaten är de mest tillförlitliga i branschen1-3. Vi överträffar och följer oberoende globala standarder för implantattillförlitlighet4-7 och publicerar uppgifter för varje implantatgeneration, de tidigare såväl som den senaste.

Hämta vår senaste tillförlitlighetsrapport

 

Mest tillförlitliga idag

Implant Reliability

Mest tillförlitlig över tid

Siffrorna talar för sig själva. Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden, idag** och över tid1-3. När du väljer Cochlear så väljer du alltså inte bara kvalitet, du väljer även vårt livslånga åtagande för din hörselupplevelse.

Klicka på diagrammet nedan för att förstora

Implantattillförlitlighet över tid1-3

Det mest tillförlitliga valet för barn

Vi vet att du vill ha det allra bästa när du väljer en hörsellösning med implantat för ditt barn. Att få det allra bästa innebär att välja Cochlear. Vi har en marknadsledande implantattillförlitlighet på 99,66 % CSP för barn för implantat i den senaste generationen1.

Obs.: MED-EL rapporterar inte data separat för vuxna och barn, vilket krävs enligt europeiska och internationella konsensusutlåtanden om tillförlitlighetsrapportering för cochleaimplantat.

Den mest valda

Med över 345 000 registrerade Cochlear Nucleus-implantat över hela världen1 är Cochlear den mest betrodda leverantören av implanterbara hörsellösningar.

MED-EL rapporterar inte antalet registrerade cochleaimplantat.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. De kan rekommendera en lämplig lösning för din hörselnedsättning. Alla produkter ska användas enligt anvisningarna från din läkare eller audionom. 

Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta Cochlear kundtjänst.

Fotnoter

*CSP = Kumulativ överlevnadsprocent – CSP omfattar både implantat- och olycksrelaterade problem.

**Senaste generationen cochleaimplantat tillgängliga den 31 december 2017

  1. Cochlear Nucleus Implant Reliability Report. Volume 16 | December 2017. D1175804. Cochlear Ltd; 2018.
  2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2018 [cited 6 March 2018]. Tillgängligt från: http://www.medel.com/au/reliability-reporting/
  3. 2017 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2017.
  4. Internationell standard ISO 5841-2. Implants for Surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2000.
  5. Internationell standard ISO 5841-2. Implants for Surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2014.
  6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explanations. Otol Neurotol. 2005 nov;26(6):1097-9.
  7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A m.fl. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 okt;31(8):1190-3.